utslipp

Skoleelever i streik for klima

Fredag 22.mars demonstrerte skoleelever over hele landet mot oppvarming av kloden vår. Ungdommene i Sandefjord streiket på Rådhusplassen i byen. På biblioteket var det utstilling med klima som tema.

Mange elever hadde laget plakater med paroler, dette var noen av dem: JEG VIL HA EN FRAMTID. BRUK HODET VI HAR BARE EN KLODE. DERE BRENNER OLJE OG DERMED FRAMTIDA VÅR.

Dette er paroler laget av ungdommer som kan bli våre framtidige politikere. De kan om noen år sitte på stortinget og i kommunestyrene rundt omkring i vårt land. Hvis ikke de som har politisk makt nå tar hensyn til elevenes miljøkrav, hvordan vil de ta hensyn til den generasjonen som ikke tok klimaproblemene på alvor?

Sandefjord blad og Aftenposten hadde god dekning av aksjonen og gav full støtte til ungdommens klimastreik.

Våre politikere satser fortsatt på nye blokker til utvinning av olje. Klimagassene øker og Norge har ingen konkrete planer om å fase ut oljen.

Fortsetter vi å øke CO2 utslippene vil vi om noen tiår få en global oppvarming på 2-3 grader som vil medføre surere hav, mer ekstremvær, matmangel og havnivåstigning. Mange ser positivt på at det blir varmere og tenker at varmere somre og vintre kan være bra. Vi kan unngå den norske vinteren ved å dra sørover til varmere klima. Det er lite omtanke for at store deler av verden vil oppleve matmangel, hetebølger og mange blir klimaflyktninger på vei til Europa.

For å redusere CO2 utslipp må vi fase ut oljen. Stoppe leting etter nye oljeområder.

Det vil da bli problemer med å opprettholde den velferdsordningen vi har idag som er basert på oljepenger.

Er vi villig til å satse på de unges framtid og samtidig redusere vårt forbruk?

Er vi villig til å redusere bilbruk og flyreiser?

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

VG nettavis 23. mars 019.

https://www.sb.no/nyheter/klima/klimamarkering/hundrevis-av-unge-streiket-for-miljoet/s/5-73-893719

https://www.aftenposten.no/norge/i/RxV1Gd/Ungdomsforsker–Klimastreiken-kan-prege-en-hel-generasjon

https://www.sb.no/meninger/sbmener/klimastreik/facebook-blir-var-tids-undergang/o/5-73-895712

https://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/slik-kutter-du-klimautslippene-mest.html

Mikroplast i klær med syntetisk fiber

Fleeceprodukter lages av resirkulert plast, men er ikke så miljøvennlige som man skulle tro. Hver gang du vasker et plagg laget av syntetisk materiale som fleece, akryl og polyester, løsner mer enn 1900 små plastpartikler og blir med skyllevannet ut i havet. Hvor mye av mikroplasten som når det marine miljøet, avhenger av hvor mye som slipper gjennom avløpsrenseanleggene. Maskinvask av naturmateriale som ull, bomull, hamp og silke skal ikke gi fra seg mikroplast.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tatt prøver av avløpsvann før og etter rensingen ved tre norske avløpsrenseanlegg. Anleggene renset mellom 87 og 99 prosent av mikroplastpartiklene. Likevel slapp de ut mellom 3 og 35 millioner plastpartikler per time.

Utslipp av mikroplast fra syntetiske klær, via vaskemaskiner og til avløp i Norge, er på cirka 600 tonn per år.

I tillegg til plastpartiklene i plaggene vil selve plaggene som er laget av syntetisk materiale, fragmenteres til mikroplast på lik linje med andre plastprodukter.

Plastprodukter har en lang levetid i miljøet og nedbrytingstida kan variere fra hundre til flere tusen år. Til sammenlikning vil en bomullsskjorte ha en nedbrytningstid på to til fem måneder i havet og en ullsokk mellom ett og fem år.

I vannet blir plastpartiklene mat for dyreplankton som ikke greier å skille dem fra annen naturlig føde. Plankton inngår i næringskjeden, og det er bekymring for at denne forurensningen også kan skade mennesker som spiser fisk og skalldyr.

Så neste gang du skal på tur: husk å pakke sekken med ullklær!

image.jpeg

Tekst og foto: Kirsti Opstad

Kilder:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/bitteliten-milj%C3%B8versting-1.350485

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5490291

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Januar/Kunnskap-om-marin-forsopling-i-Norge-2014/