Strandrydding

Strandrydding med NMF og Cleansounds

31. juli fikk Sandefjord besøk av «Miljødronningen» – miljøskipet til Norges Miljøvernforbund. Ombord var dedikerte ansatte + Morten Sand, initiativtaker til CleanSounds. Sammen med frivillige skulle vi rydde en strand.

19137CCA-5B5B-4D05-B8D5-8A7B88F6424B

Før vi dro ut orienterte Ruben Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund om båten og strandrydderprosjektet.

2BF951B7-D43F-4E19-ADFD-8987319FDF55

Morten Sand fortalte om CleanSounds som var en bevegelse med musikere som ville hedre hverdagsheltene.  Etter strandryddinga skulle vi få en konsert med en kjent artist. Spennende!

7254DBD6-D0E6-4C3A-BFAA-DFD5F2417DB1

Ca 25 frivillige og ansatte ble kjørt i lettbåter ut til dagens mål: Trangsholmene. Miljødronningen hadde kjørt i mange timer dagen før for å finne et sted med nok plast til alle. Sandefjord var det stedet med minst søppel på de stedene de hadde besøkt hittil.

826F4931-24FC-4046-AF13-7E1F52C713C4

I to-tre timer plukka vi søppel over hele øya. Det var spesielt mye søppel inne imellom rosebuskene.

Både store og små bidro, Sandefjordinger og hyttefolk. F7A41097-A81D-405E-8EF2-51E37B9147F3

Over graves gamle matter opp av grunnen. Det lukta tungolje, og var muligens fra krigens dager. Disse ble lasta opp i spesielle store plastsekker.

Været var godt, varmt, og svetten silte. Da er det godt med litt å drikke.

B785147C-B27D-484E-BA43-177A90F7EA92

Etter ryddinga ble det mat og drikke til alle. Kari Prestgård og Astor Andersen orienterte om det flotte kunstprosjektet de holder på med, retta mot barn: «Verken fugl eller fisk»

Og så var det klart for konsert i havgapet med den «hemmelige» artisten. Vi vagla oss opp som et fuglefjell, og så kom Silya med band og holdt en fantastisk konsert på stranda.

Da konserten var over, kom regnet!

Takk til Miljøvernforbundet og CleanSounds for en fantastisk dag! Lykke til videre med arbeidet for en bedre og renere verden.

Tekst og foto: Kirsti Opstad

Strandrydding før fuglene kommer

Norske strender og havbunnen vår er full av søppel: sneiper, plastflasker, fiskeutstyr, engangsgriller, poser, tauverk, gamle dekk, flasker, bokser og glasskår. Dessverre. Nordmenn er et friluftselskende folk, og vi ønsker å nyte en natur fri for søppel.

På verdensbasis dør minst en million sjøfugl årlig på grunn av marin forsøpling, og problemet truer også Norges fugleliv. Regelmessig plukking er med på å forhindre at søppel havner i havet. Funn fra strandrydding i 2016 viser at over 76 prosent av avfallet er plast, og plast er derfor hovedutfordringen når det kommer til marin forsøpling. Plasten forvitrer til mindre og mindre biter og blir forvekslet med mat av fugler og fisker

FØR FUGLENE KOMMER

Hold Norge Rent har lansert prosjektet «Før fuglene kommer» som har som mål å rydde viktige hekkeområder for marin forsøpling før hekketiden starter og før ferdselsforbudet trer i kraft.

«Før fuglene kommer» skal supplere Strandryddedagen. Opprydding før fuglene kommer tilbake er et effektivt tiltak som bidrar til å redusere mengden marint avfall i viktige hekkeområder.

«Før fuglene kommer» ble etablert av Marinreparatørene i 2015. I 2016 fikk prosjektet støtte fra Sparebankstiftelsen DNB og ble videreført som en pilot i regi av Hold Norge Rent sammen med en rekke samarbeidspartnere. I år etableres prosjektet som en nasjonal dugnad med tilskudd fra Miljødirektoratet.

Les mer om prosjektet:

https://holdnorgerent.no/2017/03/vi-rydder-for-fuglene-kommer/

HVA SKAL PLUKKES?

Plukk papp og papir, plast, så mye du greier av små plastbiter (for eksempel ørepinner, tanntrådholdere, garntråder, korker)

IKKE plukk:

  • Tang – la det ligge, det er matfatet til fugler og dyr
  • Ubehandlet treverk

Vær forsiktig med:

  • Skarpe gjenstander og sprøyter
  • Kanner med ukjent innhold.

Bruk hansker!

På  Hold Norge Rents  ryddeportal er det mer kunnskap om avfall på avveie i norsk natur, og Hold Norge Rent oppfordrer frivillige til å registrere avfallet som samles inn. Det kan du gjøre i samme ryddeportal.

Om du synes det er litt omstendelig, så er det aller viktigste at hver og en tar ansvar for sine nærområder. Er du på tur, ta med en plastpose og plukk på din vei. Plukker du mye, må du ha et sted å gjøre av den. Sandefjord søppelplukkerlag er heldige og har en avtale med kommunen om henting.

fullsizerender-3

Tekst og foto: Kirsti Opstad

KILDER:

https://holdnorgerent.no/2017/03/vi-rydder-for-fuglene-kommer/

https://holdnorgerent.no/2016/10/strandrydderapporten-2016-nytt-rekordar-for-strandrydding-i-norge/

http://jarenfri.no/no/strandrydding/

http://renas.no/ny-rekord-i-strandrydding/