Sjømat

Mikroplast funnet i sjødyr og salt

I følge en studie av mikroplast i bløtdyr, krepsedyr og salt, gjengitt i tidsskriftet «Que choisir«, publisert 28. august 2018, inneholder to tredjedeler av funnene mikroplast.

Nephrops_norvegicus

Foto fra Wikimedia, Attribution: © Hans Hillewaert

Det ble tatt over 100 prøver, og det viste seg at 71 % av bløtdyrene inneholdt mikroplast, 66 % i salt og krepsedyr. Prøver ble tatt av dyr, både fra oppdrettsanlegg og fra havet. Ekstra bekymringsfullt er det også at mikroplasten tiltrekker seg giftige stoffer, og inntak av plasten kan i verste fall forstyrre veksten, reproduksjonen og den hormonelle balansen.

Vi har tidligere skrevet om mikroplast i blåskjell og havsalt, og nye studier finner altså mikroplast i stadig nye omgivelser.

Det er skremmende og nok et bevis på at vi må redusere plastbruken.

Tekst: Kirsti Opstad

KILDE:

http://www.varmatin.com/environnement/du-plastique-trouve-dans-les-mollusques-les-crustaces-et-le-sel-256397

Skal det være en porsjon blåskjell med 50 plastbiter?

PLAST I SJØMAT

Det er en økende bekymring rundt konsekvensene av all plast og mikroplast i havet. Dyrene i havet  fyller magene sine med små og store plastfragmenter fordi de tror at det er mat. Denne sjømaten havner deretter på spisebordet vårt, og det er uro blant forskerne hvordan dette innvirker på menneskenes helse.

Les mer om plast i fisk i andre bloggposter:

Nanoplast i sjømat  – Plast i fisk – Plast i juletorsken – Mikroplast i matfatet

PLAST I BLÅSKJELL

Blåskjell er spesielt utsatt for å fange opp plastbiter fordi blåskjell lever av å filtrere planteplankton, dyreplankton og dødt organisk materiale som svever forbi i sjøvannet. I løpet av et døgn arbeider et voksent blåskjell seg gjennom godt over hundre liter vann på jakt etter mat. Et stort antall andre filtrerende arter – som dyreplankton, skjell, svamper, reker og børstemakker – lever av den samme maten som blåskjellene. På den måten fanger disse artene opp ekstra mye plastfragmenter. Ved undersøkelser har man funnet veldig mye mikroplast i muslinger, østers og andre typer skjell.

moulesfrittes

Foto: Andreas Praefcke (Wikimedia)

I Belgia er befolkningen spesielt glad i å spise blåskjell (moules frittes), og forskere ved  University of Ghent tror at sjømatelskere får i seg opp til 11,000 plastbiter hvert år. Bare en porsjon blåskjell kan inneholde mellom 50 og 100 mikroplastbiter, ifølge belgisk forsker.

Det aller meste av plasten passerer gjennom kroppen, men det er en fare for at noe kan bli tatt opp i blodbanene. Dette gir oss skremmende perspektiver for menneskenes helse. Mer forskning må til!

Må vi slutte å spise blåskjell?

HVA KAN VI GJØRE?

Hva kan vi gjøre? Vi må endre våre vaner og holdninger. Nå. Vi må redusere bruken av plast, vi må erstatte plast med nedbrytbare materialer, og vi må påvirke familie, venner og politikerne for å jobbe mot en plastfri verden.

Tekst: Kirsti Opstad

KILDER:

http://www.bt.no/nyheter/lokalt/Forsker—Sjomat-elskere-far-i-seg-tusenvis-av-plastbiter-i-aret-330041b.html (betalingside)

http://forskning.no/2016/10/blaskjell-spiser-storre-biter-av-mikromaten/produsert-og-finansiert-av

http://news.sky.com/story/microplastics-in-seafood-could-be-a-health-risk-experts-fear-10739835

http://www.treehugger.com/ocean-conservation/plastic-tide-film-depicts-shocking-plastic-pollution-worldwide.html

http://www.meriresearch.org/focus/plastics-and-microplastics