Sigarettsneiper

Sneipens dag 24. september, 2018

Sandefjord søppelplukkerlag plukker jevnlig søppel i byen for å hjelpe til med å holde byen ren. Mandag 24. september ble medlemmene invitert til «Sneipens dag», dvs denne dagen skulle vi ha fokus på sigarettsneiper og snusputer.

Ca 10 personer møtte til aksjon, sammen med folk fra Sandefjord kommune. Sola skinte, vinden var kjølig, med det lå godt til rette for en ryddedugnad.

 

Det ble plukket sneiper i sentrum, fra Badeparken, via torget, til Sandefjord stasjon. Det var spesielt mange sneiper på busstasjonen, mens det var ganske ok på togstasjonen som ligger rett ved. Det kan tyde på ulike holdninger/systemer for søppelplukking.

Før vi tok fatt på plukkinga fikk vi en peptalk fra Rannveig Horntvedt, leder av Sandefjord søppelplukkerlag. Hun minte om at søppel på land ender ofte ut i havet. Via kloakk og regnskyll havner mange av stumpene i havet

Sigarettsneipene består av rundt 90 % plast. Sneipene er til skade for dyr, både på land og i havet. Fugler, fisk og mark spiser sneiper i den tro at det er mat. Magesekken kan stoppes opp, og dyrene kan sulte i hjel. I tillegg inneholder sneipene nikotin som forgifter dyrene. Giftige stoffer og mikrofiber skader spesielt flerbørstemarken, som lever og graver i sjøbunnen.

bilde3

I følge en rapport fra 2015 havner det ca 4,5 billioner sneiper på bakken, og sneiper er på lista over «topp 5»- plastverstingene.

Denne gangen ble det plukket 2,35 kilo sneiper på 1 1/2 time. Det er mye mindre enn i fjor, da det ble plukket hele 10 kilo. Så det var positivt. Søppelplukkerlaget etterlyser likevel flere askebegre i sentrum der folk ferdes, og større bevissthet og holdningsendringer må også til!

Tekst og bilder: Kirsti Opstad

KILDER:

https://www.tv2.no/a/8295580/

http://miljoagentene.no/nyheter/den-teite-sneipen-article6658-6.html

https://www.nrk.no/nordland/_-folk-kaster-4_5-billioner-sigarettsneiper-hvert-ar-1.12595130

https://www.p4.no/det-gode-liv/forskning/havet-forsoples-dette-er-de-5-verste-plast-produktene/artikkel/719708/

 

Sneipens dag 1. juni

Rannveig Horntvedt inviterte til aksjon på Sneipens dag 1. juni. 8 damer møtte, og torg og gater ble befridd for  2.5 kg sigarettsneiper og snusputer! Parkvesenet hjalp til med koster og feiebrett og henta dagens fangst!

Utstyrt med teskjeer gikk vi løs på rillefeltene under trærne på Hvaltorget og mellomrommene i brolegginga i gatene. Det er tydligvis populære steder å parkere sneipene. Akkurat som om de gjemmer dem bort.

Til tross for at de fleste mest sannsynlig ikke kaster sneipene sine på havet, er det nettopp her svært mange av sigarettstumpene ender opp. Via kloakk og regnskyll fraktes de små filtrene til havet, hvor de samlet utgjør en stor trussel for livet i havet. 95 % av sneipen er av plastkomponenter, og det kan ta opptil 10 år før sneipen er brutt ned. Sneipene er en kilde for kjemikalier og miljøgifter, som kan fortsette å lekke kjemikalier i havet i opp til ti år.

I en rapport fra 2015 estimerer norske og britiske forskere at rundt 4,5 billioner sigarettfiltre forsøpler på verdensbasis hvert år. Dette kan høres ut som et svimlende høyt tall, men ifølge WHO finnes det hele én milliard røykere i verden.

Dersom de én milliard menneskene daglig røyker 13 sigaretter hver, er man oppe i et tall på over 4,5 billioner sigaretter som potensielt kan forsøple årlig.

I utgangspunktet er det forbudt å kaste sneiper på bakken, men politiet har ikke kapasitet til å følge opp. Som så mye annet: her må den holdningsendring til!

Kilde:

http://www.tv2.no/a/8295580

Tekst og foto: Kirsti Opstad