Sandefjord havn

Snøtippen er stengt

Selvom snøtippen i Kilen er stengt måkes tonnevis med snø og dumpes rett ved sjøkanten.

Snøen kommer fra et område som er sterkt trafikkert. Det er sannsynlig at denne snøen inneholder miljøgifter som er skadelig for livet i fjorden. Sandefjordsfjorden er renset for 200 millioner, og det er synd at den på nytt fylles med miljøgifter. Snødumpingen tok Sandefjord Blad opp for et år siden. Kommunen har tatt sitt ansvar og skiltet området i Kilen, likevel fortsetter snødumpingen også i år.

Flere byer har engasjert seg og har forbud mot snødumping ved elver, innsjøer og ved sjøkanten. Det er opprettet deponier hvor snøen skal fraktes. Siden snøen i trafikkerte områder er svært forurenset bør den fraktes til anviste deponier.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Miljo-og-klima/Nyheter-Miljo-og-klima/Informasjon-om-snodumping-i-vannforekomster/

Snødumping i sjøen

Det har i vinter kommet mye snø som må fjernes fra gater og torg i byen. Dette er en stor utfordring for kommunen. Sandefjord har valgt å dumpe tonnevis med snø ved havnebassenget i sentrum. Her blir det etter hvert mange kjempestore snøhauger som vil smelte og ende i sjøen. I disse haugene er det mye søppel som består av synlig biter som plast og isopor, i snøen finnes også mye salt og miljøskadelige stoffer. Det er i dette området  hvor snøen dumpes Sandefjord Søppelplukkerlat jevnlig rydder. Vi har ryddet  denne sjøkanten for mengder av plast og annen søppel, og nå bidrar snøryddingen til ytterligere forsøpling.

For tiden pågår en omfattende rensing av fjorden som er svært kostbar. Det er bare så trist at kommunen dumper snø fylt med søppel i havnebassenget. Det må da finnes andre deponier enn sjøkanten til dette formålet. Det blir hevdet at det er kostbart å frakte snøen til andre deponier der søpla kan blir håndtert på en forsvarlig måte. Sjøen og havnebassenget må skjermes snødumping.

Kilde: Sandefjord Blad: 13.februar 2018

 

image1

image1

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

PortBin i Sandefjord havn

PortBin skal testes ut i Sandefjordsfjorden. Tønsbergselskapet Spilltech har utviklet denne automatiske søppelsamleren. Det skal nå testes ut i havnen i Sandefjord. Spilltech utvikler og selger utstyr til oppsamling av oljesøl, det er noe av de samme prinsipper som brukes i PortBin.

Mekanismen er en sugepumpe som drar vannstrømmen inn, etterpå blåses vannet ut igjen 5m fra Portbin, søpla blir igjen i beholder. Beholderen må tømmes daglig. Havnesjefen ser svært positivt på utprøvingen og håper dette vil bidra til renere havn. I følge Karl Oskar Jørgensen havnesjefen i Sandefjord kommer det svært mye søppel drivende inn fra sjøen, spesielt mye når det er sønnavind. Dette har også Søppelplukkerlaget erfart.  I perioder med mye vind  har vi plukket 1-2 store søppelsekker ved sjøkanten hver uke på en strekning på 100m, det meste er plast.

Testingen av PortBin har foregått siden sommeren 2016, nå skal Bergen og Kristiansand også være med på utprøving av prosjektet. Lederen i Spilltech, Trond Olav Lindheim, håper å lansere PortBin på markedet i løpet av mai eller juni 2017.

Søppelhjulet Mr Trash Wheel er en maskin som drives av solkraft, denne maskinen har samlet opp 496,4 tonn avfall i løpet av 3 år på havnen Baltimore i Maryland, på solrike dager kan solcellepanelet produsere 25 kilowattimer med elektrisitet.

Havstrømmen fører søplet inn havna og søppelhjulet renser opp. Dette må være framtidens teknikk for å samle søppel i sjøen og i havneområder. Håper vi  snart får se søppelhjulet  norske fjorder.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

KILDER

Sandefjord Blad 2017-04-29

Tu.no

 

IMG_1559