Ørepinner

EU-parlamentet går inn for forbud mot engangsplast

EU-parlamentet gikk i slutten av oktober 2018 inn for å forby Q-tips, tallerkener, bestikk, sugerør, ballongpinner og andre plastartikler til engangsbruk. De ti gjenstandene som det er snakk om står, i tillegg til fiskeutstyr av plast, for rundt 70 prosent av forsøplingen langs strender og i havet.

img_0948

EU-parlamentets vedtak er ikke endelig. Saken skal opp i Rådet i desember, og medlemslandene skal også si sitt før de nye reglene kan tre i kraft. Målet er at forbudet skal tre i kraft innen 2021.

Det er viktig at vi ikke erstatter engangsartikler av plast med andre materialer som skaper andre miljøproblemer. Det bør stilles krav til produsent, importør og selger om å velge et mer miljøvennlig alternativ enn plast dersom det finnes. Det bør heller ikke være urimelig dyrt.

Vi hilser dette vedtaket velkommen, og håper at Norge kan følge etter! Vi som plukker søppel finner dessverre mye engangsplast på våre runder.

Tekst og foto: Kirsti Opstad
KILDER:

Ørepinner i plast

Ørepinner i plast har lenge forsøpla marine miljøer. Mange kaster dem i toalettet. Plastpinnene stoppes ikke av renseanleggene og havner derfor i havet og på strendene. Søppelplukkerne har funnet massevis av disse pinnene.

Nå har en av de største produsentene sagt at de i løpet av 2016 vil gå over til å lage ørepinnene av papir. Det er gode nyheter! Håper bare at produsenten ikke vil bruke klora papir!

Foto: NRK

image

Les mer på NRK’s sider:

Ørepinner i plast

Kirsti Opstad