Maling

Maling og marin søppel

Maling og vedlikehold av skip og fritidsbåter er en stor kilde til at havet fylles med mikroplast. Det er knyttet usikkerhet til størrelse på utslippet, men det estimeres at 650 tonn av dette ender opp i havet. Maling og vedlikehold av bygg bidrar med ca halvparten: 310 tonn. (Seilmagasinet 12.03.2016)

I følge Science, 07.08.2014, blir vannet spesielt forurenset i nærheten av kaianlegg for båter.  Selv om vannet ser reint ut, kan overflaten være fylt av bittesmå fragmenter av maling og fiberglass. Disse partiklene kommer fra båtdekk og skrog. Partiker kan også bli slitt av fra nett, tauverk eller ankre, og når båtene blir skrapet og malt.

Forskere har tatt prøver av det millimeter tynne overflatelaget. Ved analyse av prøvene fant forskerne velkjente typer av plast, men mikroplast utgjorde bare 4 % av partiklene. Derimot fant de at 81 % av de syntetiske partiklene i dette mikrolaget besto av partikler fra maling.

Forskerne skal undersøke mer hvordan disse partiklene har innvirkning på livet i havet, særlig kan de være en trussel mot plankton som er viktig for næringskjeden i havet.

image

Les mer:

http://prosjektrx2.no/id/41646?act=P

http://www.sciencemag.org/news/2014/08/sea-polluted-paint-dust

Tekst og foto: Kirsti Opstad