Landbruk

Blå, rosa og hvite plastrundballer: mange tonn plast på avveier

På mine turer til fjellet og til sjøen observerer jeg veldig mange rundballer på jorder og i veikanten. Mange er blitt liggende i årevis, plasten har revna og flyter rundt på jorder, i grøftekanter og bekker. I fjor ble 341 tonn plast fra landbruket IKKE gjenvunnet. Dette er svært uheldig og får store konsekvenser for naturen og dyrelivet. Plastrundballene som blir liggende er mat for dyra våre og er svært skjemmende i naturen. Når ballene blir liggende, vil vær og vind bidra til at plasten løsner og blir en stor kilde til forurensning både på land og i vann.

Det er bra at landbruket støtter kreftsaken, men hvis rosa og blå rundballer blir liggende og ikke gjenvinnes, er det dårlig reklame for en så viktig sak.

Det må da finnes andre måter å lagre høyslåtten. Landbruket bør være mer opptatt av å ta vare på naturen.

Høyballene som bildet viser har ligget i to år. De ligger ved en bekk ca 2 km fra sjøkanten.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

IMG_1912

KILDE:

https://www.dagbladet.no/nyheter/er-dette-et-velkjent-syn-na-har-marika-41-fatt-nok—har-irritert-meg-i-mange-ar/67509058

Mikroplast og landbruk

jordbruk

Spillvann og slam fra renseanlegg blir brukt som gjødsel i landbruket. Slammet kan inneholde ørsmå partikler av mikroplast som ikke blir fanget opp av renseanleggene.

Undersøkelser viser at mikroplasten blir i jorda i mange år. Mikroplast i jord har, lenge før mikroplast i seg selv ble et problem,  vært  foreslått som en indikator for hvor  mye slam et jordstykke er blitt tilført.

Det er så langt ikke gjort noen undersøkelser hvilken påvirkning mikroplast har på dyr som lever i jorda. Siden mange dyr i jorda ernærer seg på samme måte som sedimentlevende dyr i vannet, er det sannsynlig at disse dyrene er utsatt for samme eksponeringsveier og mulige negative effekter som dyrene i havet.  Dette må verifiseres gjennom flere undersøkelser.

Slitasje fra plast brukt til rundballer og andre plastartikler bidrar også til spredning av plast, som igjen blir til mikroplast over tid.

http://www2.mst.dk/Udgiv/publications/2015/10/978-87-93352-80-3.pdf

Tekst og foto: Kirsti Opstad