hekketid

Ni av ti sjøfugl har plast i magen

Det er hekketid, og med så mye mikroplast som flyter rundt på sjø og land, vil sjøfuglene mate ungene sine med plastbiter. Så lite som 0.1g plast i magen medfører store lidelser for fuglene. Dessuten gir plast en metthetsfølelse som kan føre til at de dør av matmangel.

Søppelplukkerlaget i Sandefjord gjennomførte en aksjon 12. april med fokus på mikroplast. Vi plukket tilsammen 12 søppelsekker i sjønære områder. Vi vil gjennomføre ny strandaksjon  3.mai.

Siden fiskebestanden i Oslofjorden er sterkt redusert,  trekker fuglene mot tettbygde strøk hvor de finner både mat og plast. Vi har på våre plukkerunder funnet mange døde sjøfugler langs sjøkanten i Sandefjord sentrum. På en dag fant vi 9 døde sjøfulger. Sjøfuglebestanden blir stadig mindre. Hettemåkene er redusert med 90% i løpet av 30 år. Denne tendensen viser seg også i flere land i Europa. En regner med at plast dreper en million sjøfugl hvert år.

IMG_2849

Foto og tekst: Gyrid Hasaas

Kilder: Aftenposten 3.11.014 og 29.07.14-

Nrk Østfold 05.04.16