Havsalt

Mikroplast funnet i sjødyr og salt

I følge en studie av mikroplast i bløtdyr, krepsedyr og salt, gjengitt i tidsskriftet «Que choisir«, publisert 28. august 2018, inneholder to tredjedeler av funnene mikroplast.

Nephrops_norvegicus

Foto fra Wikimedia, Attribution: © Hans Hillewaert

Det ble tatt over 100 prøver, og det viste seg at 71 % av bløtdyrene inneholdt mikroplast, 66 % i salt og krepsedyr. Prøver ble tatt av dyr, både fra oppdrettsanlegg og fra havet. Ekstra bekymringsfullt er det også at mikroplasten tiltrekker seg giftige stoffer, og inntak av plasten kan i verste fall forstyrre veksten, reproduksjonen og den hormonelle balansen.

Vi har tidligere skrevet om mikroplast i blåskjell og havsalt, og nye studier finner altså mikroplast i stadig nye omgivelser.

Det er skremmende og nok et bevis på at vi må redusere plastbruken.

Tekst: Kirsti Opstad

KILDE:

http://www.varmatin.com/environnement/du-plastique-trouve-dans-les-mollusques-les-crustaces-et-le-sel-256397

Plast i havsalt

10. mai 2017 refererte Dagbladet til en undersøkelse som ble gjort våren 2017. En gruppe forskere fra Universitit Putra i Malaysia testet 16 typer salt fra 8 ulike land og fant mikroplast i 15 av dem. Med ett unntak, ett av de franske havsaltene, inneholdt alle de undersøkte saltene mellom ett og ti partikler mikroplast per kilo.

8. september 2017 kunne også The Guardian melde at forskere har påvist mikroplast i havsalt. Små partikler er funnet i havsalt i Storbritannia, Frankrike, Spania, Kina og USA.

Forskerne tror at majoriteten av mikroplasten i saltet kommer fra plast til engangsbruk, som for eksempel plastflasker.

salt

I august 2017 kunne spanske forskere slå fast at det var plast i alle de 21 typene av bordsalt som de undersøkte.

Sherri Mason, professor ved State University of New York, samarbeidet med flere forskere ved University of Minnesota. De undersøkte 12 ulike typer salt, 10 av dem var havsalt.

Mason fant at amerikanerne kunne få i seg over 660 plastpartikler hvert år dersom de fulgte helsemyndighetenes råd om maks 2.3 gram salt pr dag. De fleste amerikanerne får i seg mer enn dette. Helserisikoen er ikke kjent fordi det ikke er mulig å finne en kontrollgruppe som ikke er blitt utsatt for denne plasten.

Selv om verdiene/mengden av plast i salt ikke er så høye, er det likevel bekymringsfullt. Vi tilfører stadig nye mengder plast til havet, som igjen fragmenteres til mikroplast og blir tatt opp av dyr som lever i havet, og altså nå også påvist i havsalt. Dette går igjen inn i næringskjeden og havner på våre spisebord. Tilsammen kan det på sikt bli en helserisiko.

Dette kan ikke fortsette. Vi må slutte å kjøpe plastprodukter så langt vi kan, og vi må la være å kaste plast i naturen.

Tekst og foto: Kirsti Opstad

KILDER:

https://www.theguardian.com/environment/2017/sep/08/sea-salt-around-world-contaminated-by-plastic-studies

https://www.treehugger.com/green-food/most-sea-salt-contains-microplastics-study-finds.html

https://www.forbes.com/sites/trevornace/2017/09/14/table-salt-contains-carcinogenic-plastic-study/#1668da3475a1

https://www.dagbladet.no/mat/mikroplastfunn-i-havsalt-stror-du-plast-pa-maten-din/67559907