Ferskvann

Mikroplast i drikkevannet?

vannglass

Det foreligger etter hvert mange studier og undersøkelser vedrørende mikroplast og innvirkning på livet i havet. Derimot er det forsket lite på mikroplast i elver og innsjøer, inkludert drikkevannskilder og håndtering av avløpsvann.

Tilførsel av plastfragmenter til elver og innsjøer kommer fra byområder, industri og turiststeder, men også fra skipstrafikk og avfallshåndtering.

Millionvis av små plastbiter blir ikke fanget opp av filtre i avfallshåndteringen og slippes ut i elver og vann. Elver og vann er kilder til drikkevann for mange kommuner, i tillegg til å være habitat for fugler og dyr. Fisk og virvelløse dyr spiser de små plastfragmentene, som igjen kan gå inn i næringskjeden og ende opp på middagsbordet.

Når det gjelder drikkevanntilførsel, er det aller viktigst å få kunnskap om partikler < 300 µm. Drikkevannskilder som bruker avløpsvann og overflatevann som en ressurs, er mest utsatt for å inneholde mikroplastpartikler.

Det mangler en standard for å ta prøver og analysere disse når det gjelder forekomst av mikroplast i ferskvannsressurser og utslipp fra renseanlegg.

Forskningen på mikroplast og ferskvann og drikkevannskilder må få et større fokus. Nå!

Tekst og foto: Kirsti Opstad

KILDER:

http://www.water.ox.ac.uk/microplastics-in-rivers-a-new-mathematical-model/

 https://enveurope.springeropen.com/articles/10.1186/s12302-014-0012-7

http://www.nature.com/nature/journal/v537/n7621/full/537488b.html

https://news.agu.org/press-release/wastewater-treatment-plants-significant-source-of-microplastics-in-rivers-new-research-finds/

http://www.nature.com/articles/srep17988

http://holdnorgerent.klappmedia.no/wp-content/uploads/2016/10/Microplastics-in-Fresh-Water-Resources.pdf

 

Reklamer