Detonasjonstråder

Sprengtråder ved sjøkanten

Sprengtråder dukker stadig opp ved sjøkanten i Sandefjord. Sist jeg blogget om dette var 7. desember 2017. Denne høsten fant vi mengder av disse trådene langs sjøkanten i sentrum. Nå har de igjen dukket opp i store mengder rundt hele fjorden. Sandefjordsfjorden er nå renset. Når en vet at 80 prosent av søpla som flyter rundt havner på sjøbunnen, da er det trist at fjorden på ny fylles med detonasjonståder og annen søppel.

Ingen påtar seg ansvaret for disse trådene som brukes ved spregning av fjell. Sprengningsmassen brukes videre blant annet til veibygging. Etter at det var plukket tråder på flere steder tok Sandefjord blad opp saken. Flere rapporterte om sprengtråder på ulike strender. Det ble også problematisert om de som renset sjøen brukte  fyllmasse med slike tråder. Store mengder fyllmasse av sand er brukt til å dekke forurenset masse på sjøbunnen. Firmaet Skanska som har ansvar for rensing av fjorden, mente de ikke hadde forårsaket forurensingen. Et av argumentene var at trådene var funnet langt unna der man fyller på sand for å dekke bunnen. Det blåser vind både fra sør, nord,  øst og vest, og da vil trådene lett flyte både innover og utover  i fjorden. Det må nok en større uavhengig undersøkelse til for å få svar på hvor sprengtrådene kommer fra.

Sandefjord blad 18. og 19.april 2018

Tekst og bilde Gyrid Hasaas

Plastråder i sprengstoff

Detonasjonstråder brukes til å sprenge ut stein ved blant annet veibygging. Trådene og steinmassene dumpes i sjøen. Søppelplukkerlaget i Sandefjord har plukket mengder av disse trådene ved sjøkanten. Vi la bildet av trådene ut på Facebook og fikk svar fra Malin Jacob i Hold Norge Rent at dette er detonasjonstråder som det er funnet mye av på strendene rundt omkring i Norge.

Plastisk pregstoff eksploderer med voldsom kraft, denne eksplosjonen etterlater seg store mengder plasttråder som ofte dumpes  i sjøen. I følge Malin Jacob har Hold Norge Rent ved flere anledninger tatt opp denne plastforsøplingen med Statens vegvesen.

Mange store veiprosjekter er på gang, og dette kan resultere i mye plastforsøpling av sjø og land. Håper Statens vegvesen tar tak i problemet og finner løsninger som er forsvarlige for miljøet.

Tekst og bilde: Gyrid Hasaas

KILDE: http://illvit.no

 

image1.jpg