bildekk

Bildekk forurenser havet

Bildekk er desidert den største forurensningskilden fra land og et mye større miljøproblem en tidligere antatt. Plastpolymer brukes ikke bare til å produsere plast, men også til  bildekk. Ca 2kg fragmenter slites fra et bildekk i løpet av en 2 års periode, dette bidrar til store mengder mikroplast i havet. Slitasje av bildekk står for cirka 4500 tonn eller nær halvparten av de totale utslippene fra land. Langs danskekysten er det funnet sorte partikler som kan stamme fra bildekk.

Kilder: Miljøstatus.no, Miljødirektoratet: Kunnskap om marin forsøpling, Forskning.no

FullSizeRender

 

Les mer:

http://www.miljostatus.no/tema/avfall/mikroplast/

http://forskning.no/miljo-bil-og-trafikk-forurensning/2015/03/bildekk-er-et-storre-miljoproblem-enn-vi-trodde

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Januar/Kunnskap-om-marin-forsopling-i-Norge-2014/

Foto og tekst: Gyrid Hasaas