bakterie

Bakterie som spiser plastsøppel?

Den største kilden til forsøpling på planeten er plast. Mer enn 220 millioner tonn blir produsert hvert år. Bare 14 % av dette blir resirkulert. (Wedemain).

I følge Science 11.03.2016 har forskere ved Universitetet i Kyoto, Japan, oppdaget en ukjent bakterie som fortærer plast! Forskerteamet har studert og tatt prøver fra et anlegg for resirkulering av plastflasker. Oppdraget var å se om de kunne finne noen mikroorganismer som kunne bryte ned en av de viktigste bestanddelene i plast: Polyethylene terephthalate. (PET). Da fant de en ukjent bakterie : Ideonella sakaiensis 201-F6, som kunne livnære seg på PET.

I forsøket tok det 6 uker å bli kvitt en plastbit på to cm, så det er nok et stykke igjen for å bli kvitt plastberget. Men det er en begynnelse!

Forskerne vil ikke stoppe der, men ønsker å konstruere eller finne andre molekyler som kan hjelpe til å eliminere plasten

plastflasker

Photo: Michal Maňas – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19337063

Kilder:

http://www.wedemain.fr/m/Adieu-pollution-au-plastique-Une-bacterie-qui-le-devore-vient-d-etre-decouverte-au-Japon_a1712.html

http://science.sciencemag.org/content/351/6278/1196

Kirsti Opstad