Astor Andersen

Elevkunst av plast «Verken fugl eller fisk»

» Verken fugl eller fisk» er et kunstprosjekt med elevarbeid. Miljøkunsterne Kari Prestgaard og Astor Andersen  har iverksatt prosjektet på initiativ fra Den kulturelle skolesekken. Bildene er laget av plastsøppel som er samlet på strender i Norge, England, Portugal og Spania. Tilsammen har 800 elever på 6. trinn i grunnskolen i Sandefjord laget fugler og fisk av plastbiter. Miljøkunstnerene har også undervist elevene  om konsekvensene av havforsøpling.

Lørdag 18. november var det åpning av utsillingen på Sandefjord kunstforening med salg av elevarbeidene og auksjon av to store fugl- og fiskebilder. Inntektene fra salget går til årets TV-aksjon: Unicef, som hjelper barn i verdens fattigste land med skolegang. Auksjonen innbrakte 5 250 kr. I tillegg ble det solgt elevkunst for 1200 kr.

Miljøkunsterne har gjort en flott innsats  både i forhold til kunstprosjektet og  formidling av  kunnskap om marin forsøpling som er et så viktig tema. Elevene har samtidig vært kreative ved å lage fisk- og fuglebilder av plastbiter og lært mye om plastforsøpling i havet. Dette må være årets viktigste kunstutstilling og bør inspirere flere kommuner til å gjøre det samme.

Les omtale i Sandefjord Blad:

https://www.sb.no/kultur/sandefjord-kunstforening/utstilling/kanskje-arets-viktigste-utstilling/s/5-73-605051?access=granted

 

Tekst og bilder: Gyrid Hasaas

image1image1image1.jpg