Asia

Mikroplast – et globalt problem

Vitenskapsmenn har analysert data fra innsamlet materiale, både mikroplast og makroplast,  fra 57 elver rundt omkring i verden. Det viser seg at 95% av plastforurensingen som ender opp i havene, kommer fra 10 elver. 8 av disse ligger i Asia. (Daily mail 11.09.2017)

kartelver

Illustrasjon fra Daily Mail

Elver som flyter fra innland til havet transporterer mye avfall. De landene som sprer mest avfall er Kina, Indonesia, Filippinene, Thailand og Vietnam. Disse landene har ikke bra nok systemer for avfallshåndtering: innsamling, lagring og resirkulering.

Statsminister Erna Solberg blogget nylig (november 2017) om kampen mot plast i havet.

Hun sier i innlegget sitt:

» Men for å virkelig ta grep om utfordringen med plast i havet, så må vi også jobbe internasjonalt, fordi mye av plasten som skyller på land i Norge kommer fra andre land – fra så langt borte som Asia og Afrika. Og i tråd med at vi har sagt at hav og bærekraft skal være en av våre viktigste utenrikspolitiske satsinger så er vi i gang.»

Flere tiltak er lansert:

  • Norge har lansert et eget bistandsprogram mot marin forurensning og mikroplast på 150 millioner kroner. Dette skal blant annet brukes til opprydning, men det viktigste er at det skal brukes til å forbedre søppelhåndtering i land som virkelig bidrar med store mengder plastforsøpling.
  • Vi har også gitt ti mill. kroner til FNs miljøprogram, og deres arbeid mot marin forsøpling, og 5 mill. kr til Verdensbankens arbeid mot plastforurensning i Indonesia – der mye av plastsøppelet i havet kommer fra.
  • Så jobber vi med å sette plastforsøpling høyt på agendaen både i FN, i EU, i Nordisk ministerråd og i en lang rekke andre viktige internasjonale organisasjoner.

Det er bra at det blir reagert fra øverste politiske hold! Hver og en av oss må ta ansvar, og sammen må vi handle lokalt og globalt.

Tekst: Kirsti Opstad

KILDER:

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-4970214/95-plastic-oceans-comes-just-TEN-rivers.html

https://erna.no/2017/11/07/kamp-mot-plast-i-havet/

Plast i Asia – et stort problem

Marin forsøpling er et globalt problem, som krever globalt samarbeid. Søppel spres med havstrømmene og tilførslene er særlig store fra noen folkerike land, blant annet i Asia og Afrika.

Plast brytes ned til små plastpartikler, som kan spises av små dyr i havet, og spre miljøgifter når de igjen spises av større dyr.

Asia står for 45 prosent av verdens plastproduksjon og hele 82 prosent av den samlede plastlekkasjen til havet. Øst Asia er en av de verste stedene med mer enn 27 ganger mer mikroplast i havet enn noe annet sted i verden.

En undersøkelse fra den amerikanske miljøorganisasjonen Ocean Conservancy og McKinsey Center for Business and Environment viser at 60 prosent av plasten i verdenshavene kommer fra bare fem land, nemlig Kina, Indonesia, Filippinene, Thailand og Vietnam. Dette er utviklingsland som alle har opplevd økonomisk vekst, redusert fattigdom og en større middelklasse. Og dermed en eksplosjon i forbruket av plast.

I følge Independent 21.05, 2016 har mer enn en fjerdedel av fiskene man får kjøpt på markedet i Indonesia og California, plast i magen.

I de fleste utviklingsland er det ikke engang noe sted å gjøre av søppelet. Avfallshåndteringen er i beste fall mangelfull, i verste fall ikke-eksisterende. På den måten rammer problemer med avfall i vannet sosialt skjevt.

Norge har de siste årene tatt ledelsen i arbeidet for å samle verdens land om å bekjempe marin forsøpling og mikroplast.

plastasia

Frivillig arbeid med å plukke søppel på strender, her fra Thailand. Trash Hero leverer det innsamlede avfallet til private firmaer som sorterer det for hånd og sender det videre til gjenbruk. Noen steder i Thailand er de i stand til å gjenbruke 80 prosent av avfallet, andre steder bare 50 prosent. Resten havner på søppelfyllinger på fastlandet. Foto: Hanne Mølby Henriksen (Fra Bistandaktuelt)

Kilder:
http://www.bistandsaktuelt.no/nyheter/2016/soppelhelter-til-kamp-mot-plast-i-havet/

http://www.independent.co.uk/environment/microplastics-microbeads-ocean-sea-serious-health-risks-united-nations-warns-a7041036.html

https://es-la.facebook.com/notes/klima-og-milj%C3%B8departementet-norge/marin-fors%C3%B8pling-krever-globalt-samarbeid/10156557076400523/

Tekst: Kirsti Opstad