Afrika

Når Kenya og Rwanda innfører plasposeforbud, kan vi også gjøre det

Rwanda innførte i 2008 plastposeforbud. Forbudet omfatter både kjøp og bruk av plastposer. Kenya har to ganger tidligere forsøkt å forby plastposer, første gang i 2007, andre gang i 2011. Nå har landet endelig innført forbudet. Å kaste plastposer i Kenya koster dyrt, inntil 300 000kr i bot eller 4 års fengsel. Dette er dramatisk, men så har mange land i Afrika og Asia et enormt stort plastproblem. Her er konsekvensene så store at det går utover levebrødet. Strender og kystområder er fylt av plast og annen søppel slik at fiskerinæringen er truet. Fiskeri er levebrødet for millioner av mennesker. Plastforsøpling er et globalt problem som må løses ved internasjonalt samarbeid og forpliktende avtaler.

Vi plukker jevnlig søppel ved sjøkanten i sentrum av Sandefjord. Det er plast og isopor som er verstingene. Vi plukker mengder med rester av både tynne poser og handleposer De fleste handleposene har kjente logoer og de kommer fra byen vår. Nå renses Sandefjordsfjorden  for 170 millioner kroner, det er svært viktig at plasten ikke kommer på avveier og havner i fjorden. Nå er det på tide å vurdere plastpose- og isoporkasseforbud også er i vårt land!

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

IMG_1724

https://www.nrk.no/urix/kenya-forbyr-plastposer-1.13661756

NRK nyheter 3.september

Reklamer