Aksjoner

Sjønær aksjon 2019

12-14 personer møtte til aksjonen, en nydelig solskinnsdag, men med kjølig vind.  På våren, i hekketida, er det spesielt viktig å plukke søppel ved sjøkanten slik at fuglene ikke forveksler plast og mikroplast med mat. Plukkerne ble tildelt områder, og det ble plukka fra Motorbåtforeningen til Stub. I tillegg til søpla, ble det observert ei død rotte og tre døde fugler.

Søppel av alle slag havna i posene: sigarettpakker, snusesker, engangsplastbestikk, isopor og plast i alle størrelser. Utafor en container for metall og glass fant vi mange poser med bokser og et glass fullt av sneiper.

Samlet fangst: 7 sekker og 1 bærepose.

Etter plukkinga var det servering av pølser med lomper i Kurbadets kafe, som Roar hadde skaffa, og kake sponsa av Meny. Drikke var rester fra jubileumsfesten + kaffe, te og vann.

TAKK til alle som møtte og befridde området for all søpla!

 

 

Sneipens dag 24. september, 2018

Sandefjord søppelplukkerlag plukker jevnlig søppel i byen for å hjelpe til med å holde byen ren. Mandag 24. september ble medlemmene invitert til «Sneipens dag», dvs denne dagen skulle vi ha fokus på sigarettsneiper og snusputer.

Ca 10 personer møtte til aksjon, sammen med folk fra Sandefjord kommune. Sola skinte, vinden var kjølig, med det lå godt til rette for en ryddedugnad.

 

Det ble plukket sneiper i sentrum, fra Badeparken, via torget, til Sandefjord stasjon. Det var spesielt mange sneiper på busstasjonen, mens det var ganske ok på togstasjonen som ligger rett ved. Det kan tyde på ulike holdninger/systemer for søppelplukking.

Før vi tok fatt på plukkinga fikk vi en peptalk fra Rannveig Horntvedt, leder av Sandefjord søppelplukkerlag. Hun minte om at søppel på land ender ofte ut i havet. Via kloakk og regnskyll havner mange av stumpene i havet

Sigarettsneipene består av rundt 90 % plast. Sneipene er til skade for dyr, både på land og i havet. Fugler, fisk og mark spiser sneiper i den tro at det er mat. Magesekken kan stoppes opp, og dyrene kan sulte i hjel. I tillegg inneholder sneipene nikotin som forgifter dyrene. Giftige stoffer og mikrofiber skader spesielt flerbørstemarken, som lever og graver i sjøbunnen.

bilde3

I følge en rapport fra 2015 havner det ca 4,5 billioner sneiper på bakken, og sneiper er på lista over «topp 5»- plastverstingene.

Denne gangen ble det plukket 2,35 kilo sneiper på 1 1/2 time. Det er mye mindre enn i fjor, da det ble plukket hele 10 kilo. Så det var positivt. Søppelplukkerlaget etterlyser likevel flere askebegre i sentrum der folk ferdes, og større bevissthet og holdningsendringer må også til!

Tekst og bilder: Kirsti Opstad

KILDER:

https://www.tv2.no/a/8295580/

http://miljoagentene.no/nyheter/den-teite-sneipen-article6658-6.html

https://www.nrk.no/nordland/_-folk-kaster-4_5-billioner-sigarettsneiper-hvert-ar-1.12595130

https://www.p4.no/det-gode-liv/forskning/havet-forsoples-dette-er-de-5-verste-plast-produktene/artikkel/719708/

 

Sjønær søppelplukkeraksjon i Sandefjord sentrum

Sandefjord søppelplukkerlag arrangerte en søppelplukkeraksjon onsdag 14.april.

16 søppelplukkere møtte opp til en vårdugnad. Til sammen ble det plukket 12 søppelsekker, det meste var plast . Ved sjøkanten fant vi store mengder av detonasjonstråder som kommer fra sprengningsområder. Vi fant også mye plast som var i ferd med å gå i oppløsning, mye var blitt mikroplast. Søppelplukkerlaget har til sammen plukket 2009 sekker i Sandefjord. Forsøplingen forsetter, særlig påfallende er den store mengden plast vi finner både ved sjøen og på land.

Det er hekketid og mange sjøfugler har kommet til Indre havn. Vi ønsket derfor å arrangere denne aksjonen så tidlig som mulig. Det var viktig for oss å få fjernet mest mulig søppel langs sjøen, men dessverre er det ikke mulig å få opp mikroplast og isopor. Det er nettopp dette som skader fugler og fisk som tror dette er mat. Mye søppel ligger igjen i de store snøhaugene langs sjøkanten, dette er også problematisk å få plukket opp.

Etter søppelplukkingen møttes vi på Kurbadet til enkel lunsj som var sponset med pølser for Skjeggerød og kaker fra Meny Indre havn. Alle var enige om at flere må ta del i dugnaden for en renere by. Nå når fjorden snart er renset, er det viktig at ikke den fylles med skadelig søppel.

Selv om vi fikk plukket 12 sekker, ligger det mye søppel igjen i byen. Håper gårdeiere og næringsdrivende plukker opp søpla rundt sine områder. Vi trenger også flere søppelkasser i sentrum. Hvis vi ikke rydder opp, kan det i løpet av noen tiår bli mer plast enn fisk i havet. Bevisstgjøring og dugnad må til!

Test og foto Gyrid Hasaas

IMG_2923

Miljøbevisste elever plukker søppel

Elever fra Varden Ungdomsskole kontaktet Søppelplukkerlaget ved vår leder Rannveig Horntvedt. De ønsket å arrangere en søppelaksjon i området rundt sin egen skole. Vår leder tente på ideen og inviterte til fellesplukking med elevene. Elevene går i 8. klasse og er med i en valgfagsgruppe med fokus på frivillighetsarbeid. Tre jenter fra gruppa og flere fra Søppelplukkerlaget ryddet området og veiene rundt skolen. Resultater fra ryddeaksjonen ble 3 søppelsekker og en sykkelramme.

Etter oppryddingen var det avtalt en spørrerunde. Elevene hadde forberedt seg godt og stilte gode spørsmål. De ønsket blant annet å vite når Søppelplukkerlaget ble dannet, hvor mange som er medlemmer, hvor i kommunen det er mest søppel, hvor ofte medlemmene plukker og om Søppelplukkerlaget får økonomisk bidrag. Elevene skulle senere orientere klassen sin om aksjonen og om Søppelplukkerlaget.

For oss i Søppelplukkerlaget var det svært inspirerende å være sammen med så engasjerte elever. Dette motiverer for videre innsats. Det er også et sterkt ønske at flere elever engasjerer seg og jevnlig plukker søppel rundt sin skole. Dette vil skape miljøengasjement hos de unge og bidra til mindre forsøpling.

Nesten daglig kan en lese om plast og annen forurensning på land og til havs. Dette kan være til stor bekymring for framtida til mange miljøengasjerte ungdommer. Det å være med på søppelplukking i sitt nærmiljø gir ungdom og voksne en følelse av å gjøre noe for sitt nærmiljø og bidra til engasjement og kunnskap om miljøsaker.

Tekst og bilder Gyrid Hasaas

IMG_2396

Dugnadsånden blomstrer i Sandefjord

Mange strender og områder langs Sandefjordsfjorden er nå ryddet. Søppelplukkerlaget arrangerte aksjon langs sjøkanten i sentrum 19. april. Denne gangen var det mindre søppel langs sjøkanten. Vi har tidligere plukket en søppelsekk pr uke på en strekning på 100m. Det aller meste av det vi plukker er makro- og mikroplast.

I løpet av våren har de fleste strender i Sandefjord blitt ryddet. Det har vært lite snø og mye fint vær, og mange har tatt turen til strendene for å rydde. Søppelplukkerlaget har i løpet av denne våren plukket søppel på 21 store og små strender  på Østerøya og Vesterøya. Etter hvert har også politikerne engasjert seg. Høyre har invitert til strandplukking og utfordret KRF.

Tirsdag 2. mai dro 8 søppelplukkere til Yxneøy, i dette området er det flere strender.  Vi rydda Søndre- og Nordre Truber. Det ble en fangst på to sekker med plast og en del skrot. Første stopp var stranda på Flautangen, her var det ikke noe søppel. Vi møtte mange turgåer som roste oss for innsatsen og som fortalte at de også plukket søppel på strandturene.

Det er nå mye mindre søppel langs strendene og sjøkanten enn tidligere. Det er mange faktorer som har bidratt til mindre søppel.  Vår lokalavis Sandefjord Blad har hatt flere innlegg om plast og søppelrydding som har inspirert flere til dugnad,  vi tror også at Facebook er viktig for å markedesføre aktiviteten i Søppelplukkerlaget og inspirere andre til å rydde. Sandefjord søppelplukkerlag har en engasjert, kreativ  og sosial leder som har god kontakt med media og inspirert både vår dronning og kronprinsesse til søppelplukkerdugnad ved sjøkanten. Dette inspirer til dugnadsånd i kommunen.

Det viktigste er alle de engasjerte søppelplukkerne som gjør en fantastisk dugnad både ved sjøen og på land. Dette er hverdagshelter.

Tekst og foto Gyrid Hasaas

IMG_1809

IMG_1810

Søppelfangsten etter dugnaden. Mye mindre søppel enn forventet.

Sjønær aksjon i Sandefjord

Søppelplukkerlaget møttes på Kurbadet til en aksjon langs sjøkanten i sentrum av Sandefjord,  en strekning på ca. 2,5 km, fra den lille stranda på Stub til  Fjellvik motorbåtforeningen. Vi tok også med oss søpla i  Badeparken og i gatene nær sjøkanten. Hold Norge rent hadde spandert nye solide hansker til aksjonen som også var  miljøvennlig produsert.

Vi var 17 personer som deltok på dugnaden.  Vi organiserte oss i 5 lag. Vi plukket tilsammen 11 store søppelsekker og en pose.  Dette fant vi: plast, isopor, emballasje, qtips, korker,sneiper, sugerør mm.

Etter dugnaden møttes vi på Kurbadet til lunsj med pølser, kaker og kaffe.  Skjeggerød sponset  pølsene, og Meny kakene.  Sandefjord blad dekket aksjonen med en hederlig omtale i avisen dagen etter. Askjonen ble registrert på nettsidene til Hold Norge Rent.

Vi hadde en lignende aksjon våren 2016. Sandefjordsfjorden skal renses opp i løpet av 2017, synd hvis den fylles med plast. Derfor ønsker vi at dette skal bli en aksjon som vi arrangeres hvert år.

Tekst Gyrid Hasaas og Kirsti Opstad

Foto: Gyrid Hasaas og Rannveig Horntvedt.

Bilde 22.04.2017 klokken 07.40IMG_1787

 

IMG_1789

Tenk globalt, bli med på dugnad lokalt!

Det er mange som er opptatt av plastforsøpling. Likevel flyter plastsøpla både på sjø og land. Sandefjord søppelplukkerlag har som mål å gjøre Sandefjord til Norges reneste kommune. Her gjør mange ivrige plukkere en kjempeinnsats både langs sjøkanten,  i friområder, langs gater og veier. Skal Sandefjord bli Norges reneste kommune, må enda flere engasjere seg i sine nærområder.

I Kilenområdet i Sandefjord har mange tatt ansvar. Noen har valgt å være medlem i Sandefjord søppelplukkerlag, og andre ønsker  å være  uorganisert og plukker søppel i nærområdet. Vi er til sammen 8 aktive plukkere som bor i Kilen og som er organisert i Søppelplukkerlaget. Vårt mål er en renere fjord og sjøkanten fri for søppel. Vi er morgenbadere og ønsker ikke å bade i plast og annen søppel.

Kilen ligger ved sjøkanten. I et område på ca. 100 meter plukker vi jevnlig søppel og registrer fangsten. Fra 1. januar i år til 1. april har vi plukket i gjennomsnitt en stor søppelsekk vesentlig med plast hver uke. Plasten som blir plukket i dette området er det samme som Hold Norge Rent har registrert : Udefinerbar plast, isopor, Q-tips, tauverk, korker, sigaretter og masse små plastbiter.

I 2016 hadde vi en vellykket aksjonsdag langs sjøkanten og nærliggende områder i sentrum. Vi arrangerer ny aksjon 19.april og håper mange stiller på dugnaden. Denne våren foregår det en omfattende opprensing av Sandefjordsfjorden, vi ønsker ikke at fjorden skal fylles med mengder av plast og annen søppel.

For å nå vår målsetting  om en renere by MÅ alle ta ansvar.  Vi oppfordrer Sandefjordinger til en dugnad for å bli kvitt søpla både på sjø og land.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

img_1009