Marin søppel

Sprengtråder ved sjøkanten

Sprengtråder dukker stadig opp ved sjøkanten i Sandefjord. Sist jeg blogget om dette var 7. desember 2017. Denne høsten fant vi mengder av disse trådene langs sjøkanten i sentrum. Nå har de igjen dukket opp i store mengder rundt hele fjorden. Sandefjordsfjorden er nå renset. Når en vet at 80 prosent av søpla som flyter rundt havner på sjøbunnen, da er det trist at fjorden på ny fylles med detonasjonståder og annen søppel.

Ingen påtar seg ansvaret for disse trådene som brukes ved spregning av fjell. Sprengningsmassen brukes videre blant annet til veibygging. Etter at det var plukket tråder på flere steder tok Sandefjord blad opp saken. Flere rapporterte om sprengtråder på ulike strender. Det ble også problematisert om de som renset sjøen brukte  fyllmasse med slike tråder. Store mengder fyllmasse av sand er brukt til å dekke forurenset masse på sjøbunnen. Firmaet Skanska som har ansvar for rensing av fjorden, mente de ikke hadde forårsaket forurensingen. Et av argumentene var at trådene var funnet langt unna der man fyller på sand for å dekke bunnen. Det blåser vind både fra sør, nord,  øst og vest, og da vil trådene lett flyte både innover og utover  i fjorden. Det må nok en større uavhengig undersøkelse til for å få svar på hvor sprengtrådene kommer fra.

Sandefjord blad 18. og 19.april 2018

Tekst og bilde Gyrid Hasaas

Plast i havet fra fiskeri

Forskere har påvist store mengder plast i havet som kommer fra fiskeindustrien. Great Pacific Garbage Patch er en havtrøm mellom California og Hawaii, der plastsøppel hoper seg opp. Det finnes mange slike steder rundt om i verden, men dette er den største havstrømmen. Det som overrasket forskerne var at 92% var plast i større biter, ikke mikroplast. Det viste seg at 46% av plasten kom fra fiskeindustrien. Ca 80% av kildene til plast er landbaserte, mens bare 20 prosent er marine. Plast fra fiskeindustrien utgjør en stor del av den marine forsøplingen.

Utenfor Caymanøyene i det Karibiske hav er det funnet garn med døde fisk og hai. Det var spøkelsegarn med flyteelementer som lignet på en tømmerstokk. Garnene hadde ligget i havet over lang tid. I spøkelsesgarnene var det mengder av død fisk og sjødyr.

Havet utenfor Ålesund inneholder store mengder plast. Her er det også funnet spøkelsegarn. Man kan regne med at det finnes mange slike garn langs kysten vår.

I følge havforskningsinstituttet kan det meste av plastsøppelet spores tilbake til fiskerier og tapt fiskeredskap. Størsteparten av søppelet befinner seg på 200-300m dyp.

I følge Hold Norge Rent er tau på under 50 cm nr. 2 på lista over gjenstander plukket på strandryddedagen, Dette kommer sannsynlig fra fiskerier. Vi som jevnlig plukker søppel langs sjøkanten i Sandefjord finner også mye taurester av plast, mange av disse har løst seg opp i mengder av små tråder som det er vanskelig å få plukke opp.

Organisasjonen World Animal Protection anslår at ca. 640.000 tonn fiskeutstyr forsvinner i havet hvert år. Det kan flyte i rundt 600 år og drepe alt fra småfisk til skilpadder og hval. Tapt fiskeredskap er stort problem i verdenshavene som må tas opp på internasjonalt nivå for å berge fisk og sjødyr.

Havet er under et enormt stor press på grunn av plastsøppel og oppvarming som følge av klimaendringene.

https://www.nrk.no/viten/havstrom-i-stillehavet-inneholder-opptil-16-ganger-mer-plast-enn-tidligere-antatt-1.13971618

http://www.smp.no/nyheter/2017/02/03/Forskere-har-funnet-spesielt-mye-plast-i-havet-vest-for-Ålesund-14164859.ece

https://www.nrk.no/urix/fant-hundrevis-av-dode-fisker-i-_spokelsesgarn_-1.14015686

IMG_2962Foto og tekst: Gyrid Hasaas

Snødumping i sjøen

Det har i vinter kommet mye snø som må fjernes fra gater og torg i byen. Dette er en stor utfordring for kommunen. Sandefjord har valgt å dumpe tonnevis med snø ved havnebassenget i sentrum. Her blir det etter hvert mange kjempestore snøhauger som vil smelte og ende i sjøen. I disse haugene er det mye søppel som består av synlig biter som plast og isopor, i snøen finnes også mye salt og miljøskadelige stoffer. Det er i dette området  hvor snøen dumpes Sandefjord Søppelplukkerlat jevnlig rydder. Vi har ryddet  denne sjøkanten for mengder av plast og annen søppel, og nå bidrar snøryddingen til ytterligere forsøpling.

For tiden pågår en omfattende rensing av fjorden som er svært kostbar. Det er bare så trist at kommunen dumper snø fylt med søppel i havnebassenget. Det må da finnes andre deponier enn sjøkanten til dette formålet. Det blir hevdet at det er kostbart å frakte snøen til andre deponier der søpla kan blir håndtert på en forsvarlig måte. Sjøen og havnebassenget må skjermes snødumping.

Kilde: Sandefjord Blad: 13.februar 2018

 

image1

image1

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

«Det er håpløst. Og vi gir oss ikke»

Plast- og mikroplastproblemet er stort og omfattende. Nå roper forskere varsku og kaller mikroplast en av de største utfordringene mennesket og havet har stått overfor.

Studier viser til stadig nye funn av mikroplast i nye omgivelser.

En undersøkelse som Naturvernforbundet har utført, publisert 09.12, viser at norske oppdrettsanlegg sprer store mengder mikroplast i havet.  Et anslag viser en årlig spredning av potensielt 325 tonn mikroplast fra plastrør brukt til fôring av fisken.

11.12 melder Miljøverndepartementet at det er funnet mikroplast i fire av fem blåskjell, tatt ved Norskekysten.

Mikroplast finnes overalt. I sjøen, avløpsvann, marine organismer og matvarer som salt, honning, øl og sjømat, sier seniorforsker ved senter for miljøteknologi ved SINTEF, Andrew Booth til Aftenposten, 07.12.2017.

Dette skremmer oss alle, og det er lett å bli motløs. Det er lett å tenke at det nytter ikke likevel. Men det stemmer ikke, for alle kan gjøre noe. Hver dag. Vi kan bruke handlenett, vi kan kjøpe klær som ikke har syntetiske fiber, bruke riktige typer tannkrem og kosmetikk, unngå engangsplast osv.

Flere tips finner du i et tidligere innlegg: Hva kan jeg gjøre for å redusere bruken av plast

Det som er positivt, er at det er en stadig våknende bevissthet og engasjement rundt plastproblemet, både nasjonalt og internasjonalt. 06.12.2017 fikk Norge oppslutning om en global målsetting om å stanse utslipp av plast til verdenshavene under FNs Miljøforsamling i Nairobi. Rundt 100 miljøministere fra hele verden deltok på møtet.

Det er snart jul og nyttår, og vi må ikke glemme å glede oss over alt som er bra og hyggelig. Nå er det på tide å ta en pause fra problemene, la julestemningen komme og nyte samvær med familien.

Og vi sier som Jan Erik Vold i : Nyttårsdikt:

«Det er håpløst. Og vi gir oss ikke»

img_1009

Tekst: Kirsti Opstad, foto: Gyrid Hasaas

KILDER

https://www.aftenposten.no/amagasinet/i/79dLv/Dette-er-en-av-de-storste-utfordringene-mennesket-har-statt-overfor?spid_rel=2

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2017/Desember-2017/Mikroplast-i-blaskjell-langs-hele-kysten/

https://naturvernforbundet.no/marinforsopling/flere-hundre-tonn-mikroplast-rett-ut-i-havet-article37577-3788.html

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/malet-er-null-utslipp-av-plast-til-havet/id2581175/