Forfatter: plastmikro

Skoleelever i streik for klima

Fredag 22.mars demonstrerte skoleelever over hele landet mot oppvarming av kloden vår. Ungdommene i Sandefjord streiket på Rådhusplassen i byen. På biblioteket var det utstilling med klima som tema.

Mange elever hadde laget plakater med paroler, dette var noen av dem: JEG VIL HA EN FRAMTID. BRUK HODET VI HAR BARE EN KLODE. DERE BRENNER OLJE OG DERMED FRAMTIDA VÅR.

Dette er paroler laget av ungdommer som kan bli våre framtidige politikere. De kan om noen år sitte på stortinget og i kommunestyrene rundt omkring i vårt land. Hvis ikke de som har politisk makt nå tar hensyn til elevenes miljøkrav, hvordan vil de ta hensyn til den generasjonen som ikke tok klimaproblemene på alvor?

Sandefjord blad og Aftenposten hadde god dekning av aksjonen og gav full støtte til ungdommens klimastreik.

Våre politikere satser fortsatt på nye blokker til utvinning av olje. Klimagassene øker og Norge har ingen konkrete planer om å fase ut oljen.

Fortsetter vi å øke CO2 utslippene vil vi om noen tiår få en global oppvarming på 2-3 grader som vil medføre surere hav, mer ekstremvær, matmangel og havnivåstigning. Mange ser positivt på at det blir varmere og tenker at varmere somre og vintre kan være bra. Vi kan unngå den norske vinteren ved å dra sørover til varmere klima. Det er lite omtanke for at store deler av verden vil oppleve matmangel, hetebølger og mange blir klimaflyktninger på vei til Europa.

For å redusere CO2 utslipp må vi fase ut oljen. Stoppe leting etter nye oljeområder.

Det vil da bli problemer med å opprettholde den velferdsordningen vi har idag som er basert på oljepenger.

Er vi villig til å satse på de unges framtid og samtidig redusere vårt forbruk?

Er vi villig til å redusere bilbruk og flyreiser?

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

VG nettavis 23. mars 019.

https://www.sb.no/nyheter/klima/klimamarkering/hundrevis-av-unge-streiket-for-miljoet/s/5-73-893719

https://www.aftenposten.no/norge/i/RxV1Gd/Ungdomsforsker–Klimastreiken-kan-prege-en-hel-generasjon

https://www.sb.no/meninger/sbmener/klimastreik/facebook-blir-var-tids-undergang/o/5-73-895712

https://www.framtiden.no/gronne-tips/reise-og-transport/slik-kutter-du-klimautslippene-mest.html

Reklamer

Redd bier og humler med blomster, bærbusker og frukttrær

Varmere klima, intensiv landbruk og sprøytemidler truer verdens insekter. En ny studie viser en sterk tilbakegang av alle insekter, 2/3 er utrydningstruet.

Flere fugler og dyr og de viktigste matvekster er avhengig av insekter. Forsvinner disse, vil det få store konsekvenser for oss mennesker og vårt økosystem. Hvis ikke noe gjøres, vil vi om noen tiår se en kraftig reduksjon av insekter, og om 100 år kan de fleste artene være utryddet.

Hvis ikke vi bevarer insektene, vil det bli mindre matproduksjon i framtida. Dette vil medføre uro og konflikter både lokalt og globalt. Hvis vi ønsker en tryggere framtid for neste generasjon, må vi gjøre noe nå.

Mindre sprøytemidler, flere grønne lunger i byene, bevare skog, ivareta kulturlandskap og mindre utslipp av klimagasser.

Alle kan gjøre noe for å redde bier og humler. Så og plante blomster i balkongkasser og i hagen. Det er snart påske, og humler og bier liker påskeliljer. Så blomster isteden for plen. Plant bærbusker, frukttrær og vekster som biene liker.

Det trengs en nasjonal dugnad. Redder vi insektene, redder vi oss selv.

Tekst: Gyrid Hasaas

Foto: images.pexel.com

pexels-photo-395241

Leder Aftenposten 13.februar:»Insektdøden krever handling»

Nyhetsmorgen P2 6.03.019

https://www.e-pages.dk/aftenposten/90011/article/854287/2/2/render/?token=753ceac02f1b515537e289326f5da6c0

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2019/02/11/195550858/forskere-frykter-katastrofal-kollaps-i-naturens-okosystemer

Barna våre eier framtida

Miljøsaker engasjerer barn og ungdom. I Europa og Australia har det vært demonstrasjoner. Belgia har 200000, i Brüssel 30000, i Nederland 10000 og i Australia 50000 ungdom gått i demonstrasjonstog for å kreve bedre klimapolitikk. Ungdommen er bekymret for klima, de synes det skjer for lite.

I Sverige har 15.årige Greta Thunberg i høst droppet skolen og satt seg ned foran Riksdagen med plakaten «Skolestreik for klimaet». På NRK. no 12.februar kan vi lese om Marie Hasle Einang som er lei av politikere som sier « så flott du engasjerer deg». Hun etterlyser mer handling i klimasaken. De voksne har skapt verdens største klimaproblem og lite gjøres for å snu utviklingen. I Aftenposten 12. februar kan vi lese om Mina Vinje som er opptatt av at barn ikke har stemmerett og dermed ikke kan være med på å stemme ved valg og påvirke i miljøsaker som vil prege deres framtid.

Ungdom som engasjerer seg i miljødebatten har gode kunnskaper om konsekvenser av global oppvarming. Norge har på grunn av oljeutvinning økt CO2 utslipp. Vi er på vei mot en oppvarming av kloden på 3-4 grader, som vil medføre havnivåstigning, surere hav, insekter som forsvinner, klimaflyktninger og ekstremvær. Disse problemene overlater vi til neste generasjon. Håper besteforeldre, foreldre, politikere og næringslivledere vil ta mer ansvar for å gi barn og ungdom håp om en mer bærekraftig klode.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

NRK: Urix 14. Februar

https://www.nrk.no/urix/de-unges-klimaoppgjor-1.14419489

https://www.nrk.no/urix/greta-_15_-skulker-skolen-for-klimaet-1.14179684

https://www.aftenposten.no/meninger/sid/i/m6m9Xg/Ville-du-sagt-til-en-voksen-at-det-er-kjempebra-at-du-er-engasjert–Mina-Vinje

Tomgangskjøring er forbudt

Det er i byer med stor traffikktetthet tomgangskjøring er mest skadelig for lufta vi puster inn. Bensin og dieselbiler forurenser med nox (nitrogenoksider) og CO2 (karbondioksid) Dieselbiler har mest utslipp av nox som forurenser lufta. Alle ønsker en ren by med god luftkvalitet.

I rushtiden morgen og ettermiddag er det ekstra stor biltetthet i sentrum som forringer luftkvaliteten. Spesielt på kalde dager vil nitrogenoksider bli værende i lufta lengre og dermed være sterkt forurensende i bomiljøer nær trafikkerte veier. En kan bidra til et renere bymiljø ved å slå av motoren når en parkerer, og hvis mulig unngå bykjøring i rushtiden.

Det er påfallende mange som ikke skrur av motoren når de parkerer bilen i offentlig eller private rom i byen. Har opplevd å bli trakassert når jeg har tatt opp tomgangskjøring utenfor egen bolig. Slike opplevelser er veldig ubehagelige. Det å ta opp restriksjon av bilbruk i sosiale medier eller i direkte kontakt med folk ser ut til å provosere mange.

Tomgangskjøring er forbudt i følge «Forskrift om kjørende og gående trafikk» paragraf 16. Dette bør flere, også media og politikerne, være opptatt av. Det ser ut til at mange ikke kjenner til denne forskriften.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.tu.no/artikler/ny-test-alarmerende-hoyt-nox-utslipp-fra-nye-dieselbiler/378539

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747

Snøtippen er stengt

Selvom snøtippen i Kilen er stengt måkes tonnevis med snø og dumpes rett ved sjøkanten.

Snøen kommer fra et område som er sterkt trafikkert. Det er sannsynlig at denne snøen inneholder miljøgifter som er skadelig for livet i fjorden. Sandefjordsfjorden er renset for 200 millioner, og det er synd at den på nytt fylles med miljøgifter. Snødumpingen tok Sandefjord Blad opp for et år siden. Kommunen har tatt sitt ansvar og skiltet området i Kilen, likevel fortsetter snødumpingen også i år.

Flere byer har engasjert seg og har forbud mot snødumping ved elver, innsjøer og ved sjøkanten. Det er opprettet deponier hvor snøen skal fraktes. Siden snøen i trafikkerte områder er svært forurenset bør den fraktes til anviste deponier.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Miljo-og-klima/Nyheter-Miljo-og-klima/Informasjon-om-snodumping-i-vannforekomster/

Norge gir milliarder kroner og Hydro bidrar med å hogge ned regnskogen

Regnskogen er verdens lunge, den tar opp og lagrer CO2. Siden 2006 har Norge betalt 8.3 milliarder kroner til verning av regnskogen i Brasil.

Gjennom flere år har gruveselskapet med Hydro som medeier fjernet store deler av regnskogen. Nye trær er plantet for å kompensere for nedhogsten. Det tar 100 til 150 år for ny regnskog vokser opp.

Hydro har drevet hogst midt i et verneområde. Store områder av regnskogen hogges ned, vegetasjon og matjord fjernes. Dette gjøres for å utvinne bauxitt som brukes i produksjonen av aluminium.

Staten eier 34.3% av aksjene i Hydro og får store inntekter, og har tatt ut 13 milliarder i aksje utbytte. Her møter Norge seg selv i døra.

Det er vanskelig å forstå at Norge er med på dette Hydro prosjektet. Det er heller ikke til å forstå at en slik utvinning kan fortsette samtidig som vi skal redusere utslipp av klimagasser som fører til global oppvarming og klimaendringer.

https://www.nrk.no/dokumentar/milliardutbytte-etter-odeleggelse-av-regnskog_-1.14369633

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

Nyttårstale med ønske om flere barn

Norge trenger flere barn presiserte Erna Solberg i sin nyttårstale.

Fødselstallene synker i Norge. Dette bekymrer våre politikere med god grunn. Det er viktig at det legges til rette for gode ordninger for småbarnsforeldre mht til økonomi og tid til barna.

Det er også viktig at vi tar vare på kloden vår og ikke overlater problemene til neste generasjon. I følge FNs generalsekretær kommer ikke barnebarna våre til å tilgi oss hvis temperaturen på jorda stiger med mer enn 1,5 grad. Dersom vi ikke greier å nå dette målet vil det få store økonomiske konsekvenser som truer velferdsstaten.

I følge statsministeren er det nødvendig å øke fødselstallene samtidig som det er nødvendig med klimatiltak.

Klimautslippene i Norge har økt. Mange land har ikke satt opp noen klimamål. USA har meldt seg ut av Parisavtalen. Dette lover ikke godt for neste generasjon. En usikker framtid med store klimaendringer kan være en medvirkende årsak til at flere velger ikke å få barn.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.dagbladet.no/kultur/norge-kan-ta-den-gronne-ledertroya/70582025

https://www.e-pages.dk/aftenposten/89969/article/830915/2/2/render/?token=753e72a9776b98c67fcabfdc24765954

https://www.google.no/url?sa=i&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjM9pvD-s_fAhVph4sKHWiIA30QzPwBegQIARAC&url=https%3A%2F%2Fwww.dagbladet.no%2Fkultur%2Fpolitikk-det-blir-barn-av%2F70616367&psig=AOvVaw3mVlKV4Dpx06pPJdcBnuat&ust=1546548034828494