Måned: januar 2019

Tomgangskjøring er forbudt

Det er i byer med stor traffikktetthet tomgangskjøring er mest skadelig for lufta vi puster inn. Bensin og dieselbiler forurenser med nox (nitrogenoksider) og CO2 (karbondioksid) Dieselbiler har mest utslipp av nox som forurenser lufta. Alle ønsker en ren by med god luftkvalitet.

I rushtiden morgen og ettermiddag er det ekstra stor biltetthet i sentrum som forringer luftkvaliteten. Spesielt på kalde dager vil nitrogenoksider bli værende i lufta lengre og dermed være sterkt forurensende i bomiljøer nær trafikkerte veier. En kan bidra til et renere bymiljø ved å slå av motoren når en parkerer, og hvis mulig unngå bykjøring i rushtiden.

Det er påfallende mange som ikke skrur av motoren når de parkerer bilen i offentlig eller private rom i byen. Har opplevd å bli trakassert når jeg har tatt opp tomgangskjøring utenfor egen bolig. Slike opplevelser er veldig ubehagelige. Det å ta opp restriksjon av bilbruk i sosiale medier eller i direkte kontakt med folk ser ut til å provosere mange.

Tomgangskjøring er forbudt i følge «Forskrift om kjørende og gående trafikk» paragraf 16. Dette bør flere, også media og politikerne, være opptatt av. Det ser ut til at mange ikke kjenner til denne forskriften.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.tu.no/artikler/ny-test-alarmerende-hoyt-nox-utslipp-fra-nye-dieselbiler/378539

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1986-03-21-747

Snøtippen er stengt

Selvom snøtippen i Kilen er stengt måkes tonnevis med snø og dumpes rett ved sjøkanten.

Snøen kommer fra et område som er sterkt trafikkert. Det er sannsynlig at denne snøen inneholder miljøgifter som er skadelig for livet i fjorden. Sandefjordsfjorden er renset for 200 millioner, og det er synd at den på nytt fylles med miljøgifter. Snødumpingen tok Sandefjord Blad opp for et år siden. Kommunen har tatt sitt ansvar og skiltet området i Kilen, likevel fortsetter snødumpingen også i år.

Flere byer har engasjert seg og har forbud mot snødumping ved elver, innsjøer og ved sjøkanten. Det er opprettet deponier hvor snøen skal fraktes. Siden snøen i trafikkerte områder er svært forurenset bør den fraktes til anviste deponier.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.fylkesmannen.no/nb/Buskerud/Miljo-og-klima/Nyheter-Miljo-og-klima/Informasjon-om-snodumping-i-vannforekomster/

Norge gir milliarder kroner og Hydro bidrar med å hogge ned regnskogen

Regnskogen er verdens lunge, den tar opp og lagrer CO2. Siden 2006 har Norge betalt 8.3 milliarder kroner til verning av regnskogen i Brasil.

Gjennom flere år har gruveselskapet med Hydro som medeier fjernet store deler av regnskogen. Nye trær er plantet for å kompensere for nedhogsten. Det tar 100 til 150 år for ny regnskog vokser opp.

Hydro har drevet hogst midt i et verneområde. Store områder av regnskogen hogges ned, vegetasjon og matjord fjernes. Dette gjøres for å utvinne bauxitt som brukes i produksjonen av aluminium.

Staten eier 34.3% av aksjene i Hydro og får store inntekter, og har tatt ut 13 milliarder i aksje utbytte. Her møter Norge seg selv i døra.

Det er vanskelig å forstå at Norge er med på dette Hydro prosjektet. Det er heller ikke til å forstå at en slik utvinning kan fortsette samtidig som vi skal redusere utslipp av klimagasser som fører til global oppvarming og klimaendringer.

https://www.nrk.no/dokumentar/milliardutbytte-etter-odeleggelse-av-regnskog_-1.14369633

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

Kontaktlinser skal i restavfallet!

Et regnestykke fra Norges Optikerforbund viser at det blir kastet cirka 260.000 kontaktlinser hver dag bare i Norge. Hvor mange av disse som havner i kloakken, er det imidlertid ingen som vet.

linser

De fleste moderne kontaktlinser er laget av silikonhydrogel, en type plastmateriale. Linsene vil altså ikke «gå i oppløsning» hvis de blir kastet i vasken eller i toalettet. Kontaktlinser er såpass små at de kan passere gjennom filtrene på renseanleggene og ende rett i havet.

Når disse linsene havner i havet, kan fisken tro at det er en liten manet eller et annet sjødyr. Slike plastpartikler havner lett i fordøyelsen til fisk, sjøfugl og andre dyr. Mikroplast kan også binde til seg miljøgifter, som kan tas opp av dyrene. Disse miljøgiftene kan igjen havne i kroppene til mennesker som spiser sjømaten.

Det er viktig at optikerne sier klart fra at det er bare ett sted brukte kontaktlinser skal:

Brukte kontaktlinser skal i restavfallet!

Tekst og bilde: Kirsti Opstad

KILDER:

https://www.abcnyheter.no/helse-og-livsstil/helse/2018/08/20/195425670/forskning-kontaktlinser-som-kastes-i-do-brytes-ned-og-kan-ende-som-mikroplast

https://www.xn--linserpnett-38a.no/ikke-kast-kontaktlinser-i-do/

https://www.nrk.no/vestfold/kontaktlinser-ser-ut-som-mat-for-fiskene-1.13742544