Måned: desember 2018

«Grønne greier» – tips til julegave

«Grønne greier. Om natur og miljø og sånt» er en bok på ca 150 tettpakkede sider. Den er blitt til gjennom et samarbeid mellom Aftenpostens journalist Ole Mathismoen og tegneren Jenny Jordahl. Det er en tegneseriebok om miljø. Noe av innholdet har tidligere vært publisert i Aftenposten junior, 60 % er nytt.

0C6E12DA-01FA-4D06-BACD-DAEE98DAF3EC

Boka tar selvfølgelig også for seg problemet med plast og mikroplast:

1099962C-9B3E-4BB3-9786-4397DA03CCC9

Det er blitt en tegneseriebok med morsom og interessant kunnskap. Boka er beregnet på barn mellom 8 og 12 år, men passer for alle som bryr seg om den verdenen vi lever i. Her er det mye å lære, både for små og store!

Les anmeldelsen Anne Cathrine Straume fra NRK:

https://www.nrk.no/kultur/bok/grundig-om-gronne-greier-1.14041860

Tekst: Kirsti Opstad

Håp om mindre plast og klimagasser i årene framover

Flere av våre fjorder er uten fisk, havbunnen er dekket av plast og CO2 utslipp øker. Dette er ikke gode nyheter for årene som kommer.

Med mye vind kommer mengder av plast flytende og havner i sjøkanten. Selv om mange flere nå plukker plast og vi har gode rutiner for sortering og retur, er det fortsatt veldig mye villplast på sjø og land. Mye av plasten vi sorterer sendes til blant annet Kina som nå signaliserer de har nok med sin egen søppel. Det er lite klimavennlig å sende søpla så lange avstander.

Nå skal Paris avtalen forhandles i Polen. Klimaforskerne er opptatt av at temperaturen på kloden ikke bør øke mer enn 1.5 grader, da må klimagassene halveres de neste 12 årene. Hvis vi fortsetter med samme CO2 utslipp som dagens nivå, vil oppvarmingen stige med 5 grader i løpet av dette århundre. Det vil medføre så store endringer mht havnivåstigning, tørke, større områder på kloden vil være ubeboelige, havet forsures, dyrelivet på sjø og land reduseres, korallrev forsvinner og Arktis blir isfritt.( Aftenposten 28.11.018)

Det er neste genereasjon som får de største problemene. Vi må nå ta vår del av ansvaret. Redusere vårt forbruk, kjøre mindre bil, færre flyreiser, redusere plastbruk, gjenbruk av klær.

Næringslivet og forskningsmiljøer må satse på tekniske løsninger for CO2 fangst og fornybar energi. Alle våre politikere må bli enige om tiltak som reduserer klimagassutslipp og plastbruk, ikke overlate oppryddingen til neste generasjon.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

https://www.e-pages.dk/aftenposten/89936/article/814515/3/1/render/?token=7d326a66b6cc6a15d1dec83ee248e1fa

https://www.e-pagehttps://www.dagbladet.no/nyheter/slik-ser-oslofjorden-