Måned: oktober 2018

EU-parlamentet går inn for forbud mot engangsplast

EU-parlamentet gikk i slutten av oktober 2018 inn for å forby Q-tips, tallerkener, bestikk, sugerør, ballongpinner og andre plastartikler til engangsbruk. De ti gjenstandene som det er snakk om står, i tillegg til fiskeutstyr av plast, for rundt 70 prosent av forsøplingen langs strender og i havet.

img_0948

EU-parlamentets vedtak er ikke endelig. Saken skal opp i Rådet i desember, og medlemslandene skal også si sitt før de nye reglene kan tre i kraft. Målet er at forbudet skal tre i kraft innen 2021.

Det er viktig at vi ikke erstatter engangsartikler av plast med andre materialer som skaper andre miljøproblemer. Det bør stilles krav til produsent, importør og selger om å velge et mer miljøvennlig alternativ enn plast dersom det finnes. Det bør heller ikke være urimelig dyrt.

Vi hilser dette vedtaket velkommen, og håper at Norge kan følge etter! Vi som plukker søppel finner dessverre mye engangsplast på våre runder.

Tekst og foto: Kirsti Opstad
KILDER:

FN’s klimarapport og vår framtid

Hvis vi ikke klarer å begrense oppvarming av kloden vår, vil det få store konsekvenser for livet i havet og på land. De neste 10 årene vil bli avgjørende om vi klarer å beholde verden slik vi kjenner den i dag. Forskere har slått alarm og viser til FN’s klimarapport.

  • Isbreene smelter i rekordfart. Vi må forberede oss på mer ekstremvær og stigning av havnivå.

Havet tar opp C02 fra atmosfæren i en naturlig prosess. Opptaket har de siste 200 år økt med 30%. I Arktis ser forskerne de største endringene. Havet forsures spesielt i dette området, og snart kan havet nå en tålegrense i forhold til opptak av CO2. Et oppvarmet, forsuret hav fylt med mikroplast vil få store konsekvenser for verdens matforsyning.

Klimautslippene må reduseres betydelig. Skal vi lykkes, må det tenkes nytt og handles raskt i alle deler av samfunnet. Hver og en av oss, politikere, økonomer, industriledere og de som utvikler ny teknologi må bidra og ta ansvar for framtida vår. I følge FN’s klimarapport må utslippene ned med 45% innen 2030. Vi har dårlig tid.

Tekst: Gyrid Hasaas

KILDER:

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2018/10/08/195440117/elvestuen-fns-klimarapport-viser-alvoret

https://www.nrk.no/hordaland/fn_-verden-ma-gjore-endringer-som-menneskeheten-aldri-for-har-sett-maken-til-1.14237347

http://www.miljostatus.no/ forsuring av havet

https://www.aftenposten.no/verden/i/rLRBE8/Klimapanelet-Verdens-utslipp-ma-halveres-de-neste-12-arene

Foto: Ingri Falkenthal