Måned: juli 2018

Strandrydding med NMF og Cleansounds

31. juli fikk Sandefjord besøk av «Miljødronningen» – miljøskipet til Norges Miljøvernforbund. Ombord var dedikerte ansatte + Morten Sand, initiativtaker til CleanSounds. Sammen med frivillige skulle vi rydde en strand.

19137CCA-5B5B-4D05-B8D5-8A7B88F6424B

Før vi dro ut orienterte Ruben Oddekalv fra Norges Miljøvernforbund om båten og strandrydderprosjektet.

2BF951B7-D43F-4E19-ADFD-8987319FDF55

Morten Sand fortalte om CleanSounds som var en bevegelse med musikere som ville hedre hverdagsheltene.  Etter strandryddinga skulle vi få en konsert med en kjent artist. Spennende!

7254DBD6-D0E6-4C3A-BFAA-DFD5F2417DB1

Ca 25 frivillige og ansatte ble kjørt i lettbåter ut til dagens mål: Trangsholmene. Miljødronningen hadde kjørt i mange timer dagen før for å finne et sted med nok plast til alle. Sandefjord var det stedet med minst søppel på de stedene de hadde besøkt hittil.

826F4931-24FC-4046-AF13-7E1F52C713C4

I to-tre timer plukka vi søppel over hele øya. Det var spesielt mye søppel inne imellom rosebuskene.

Både store og små bidro, Sandefjordinger og hyttefolk. F7A41097-A81D-405E-8EF2-51E37B9147F3

Over graves gamle matter opp av grunnen. Det lukta tungolje, og var muligens fra krigens dager. Disse ble lasta opp i spesielle store plastsekker.

Været var godt, varmt, og svetten silte. Da er det godt med litt å drikke.

B785147C-B27D-484E-BA43-177A90F7EA92

Etter ryddinga ble det mat og drikke til alle. Kari Prestgård og Astor Andersen orienterte om det flotte kunstprosjektet de holder på med, retta mot barn: «Verken fugl eller fisk»

Og så var det klart for konsert i havgapet med den «hemmelige» artisten. Vi vagla oss opp som et fuglefjell, og så kom Silya med band og holdt en fantastisk konsert på stranda.

Da konserten var over, kom regnet!

Takk til Miljøvernforbundet og CleanSounds for en fantastisk dag! Lykke til videre med arbeidet for en bedre og renere verden.

Tekst og foto: Kirsti Opstad

Plast fra høyballer

Plast fra høyballer kan havne i sjøen og i våre drikkevannskilder. Mengder av plast fra disse ballene blir liggende rundt omkring på store og små jorder og kan være til stor skade både for dyr og mennesker.

Jeg har tidligere skrevet om høyballer i et blogginnlegg 20.september 2017. Over lang tid har jeg observert høyballer, mange av disse ballene ligger fortsatt på samme sted med betydelig mer plast som er løsnet og flyter rundt.

Det pakkes ut rundt 5.millioner baller hvert år, det går omtrent 7.500 tonn plast til pakking hvert år her i landet opplyser Fellesrådet. Slik det ser ut på jordene i vårt land, er det helt tydelig at høyballplasten ikke håndteres forsvarlig.

Både i Europa og USA er det funnet mikroplast i drikkevannet, også i Sandefjord er det funnet mikroplast. Det er mange kilder som kan våre årsak til dette, men landbruket som bruker så store mengder plast må ta sitt ansvar og rydde opp.

Sandefjord Blad 11.juni 2018

https://www.nrk.no/sorlandet/forst-med-gronne-rundballer-

Tekst og foto: Gyrid Hasaas