Sirkulær økonomi

I vår har det vært mye oppmerksomhet rundt plast og avfallsproblemet. Nrk’s serie Plast Planet har bidratt til økt fokus og har engasjert hele befolkningen. Det har vært ryddet kilovis med strandsøppel, og avisene har vært fulle av innlegg om mikroplast. Det virker som bevisstheten rundt plastproblemet er blitt mye større.

Det er veldig bra, men vi må også stoppe opp og tenke om det er noe grunnleggende i samfunnet som bør endres. Mange tar til orde for en omlegging til sirkulær økonomi.

I sirkulær økonomi ønsker man å skape minst mulig avfall og utnytte alle ressurser best mulig. Sirkulær økonomi er basert på gjenbruk, oppussing og gjenvinning hvor færrest mulig ressurser går tapt.

sirkularokonomi

Den sirkulære økonomiens mål er å utnytte alle ressurser best mulig. Minst mulig skal kastes som avfall, men holdes i et kretsløp der stadig resirkulering fører til mindre behov for å ta ut nye råvarer.

Den sirkulære økonomien er en motsats til den lineære økonomien, som har preget store deler av det moderne samfunnet.

For å lykkes med sirkulær økonomi, må den tradisjonelle kjøp-, bruk- og kastøkonomien erstattes av en økonomi hvor resssursene forblir i kretsløpet, slik at de ikke går til spille, men gjenbrukes i nye produkter og tjenester.

Regjeringen ønsker å være et foregangsland på sirkulær økonomi. I tillegg forplikter FNs bærekraftsmål de rike landene til å gå foran for å nå målet om ansvarlig forbruk innen 2030.

Vi lever i et bruk-og-kast-samfunn. For en bærekraftig framtid må vi endre mentaliteten, vi må bevege oss vekk fra en lineær økonomi til en sirkulær økonomi hvor gjenbruk og gjenvinning står i fokus.

Tekst: Kirsti Opstad, illustrasjon: landbuk.no

KILDER:

https://www.nrk.no/ytring/politisk-dugnad-mot-plast-1.14033528

https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-sirkulaerokonomi/

https://www.landbruk.no/biookonomi/hva-er-egentlig-sirkulaerokonomi/

https://www.avfallnorge.no/avfalls-og-gjenvinningspolitikk/veikart-for-sirkul%C3%A6r-%C3%B8konomi

http://www.ks.no/fagomrader/samfunn-og-demokrati/samferdsel-plan-og-miljo/sirkular-okonomi/hva-er-sirkular-okonomi/

https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2015/des/sirkular-okonomi/id2470468/

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/meld.-st.-45-20162017/id2558274/

Reklamer

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

Kobler til %s