Måned: september 2017

Miljøbevisste elever plukker søppel

Elever fra Varden Ungdomsskole kontaktet Søppelplukkerlaget ved vår leder Rannveig Horntvedt. De ønsket å arrangere en søppelaksjon i området rundt sin egen skole. Vår leder tente på ideen og inviterte til fellesplukking med elevene. Elevene går i 8. klasse og er med i en valgfagsgruppe med fokus på frivillighetsarbeid. Tre jenter fra gruppa og flere fra Søppelplukkerlaget ryddet området og veiene rundt skolen. Resultater fra ryddeaksjonen ble 3 søppelsekker og en sykkelramme.

Etter oppryddingen var det avtalt en spørrerunde. Elevene hadde forberedt seg godt og stilte gode spørsmål. De ønsket blant annet å vite når Søppelplukkerlaget ble dannet, hvor mange som er medlemmer, hvor i kommunen det er mest søppel, hvor ofte medlemmene plukker og om Søppelplukkerlaget får økonomisk bidrag. Elevene skulle senere orientere klassen sin om aksjonen og om Søppelplukkerlaget.

For oss i Søppelplukkerlaget var det svært inspirerende å være sammen med så engasjerte elever. Dette motiverer for videre innsats. Det er også et sterkt ønske at flere elever engasjerer seg og jevnlig plukker søppel rundt sin skole. Dette vil skape miljøengasjement hos de unge og bidra til mindre forsøpling.

Nesten daglig kan en lese om plast og annen forurensning på land og til havs. Dette kan være til stor bekymring for framtida til mange miljøengasjerte ungdommer. Det å være med på søppelplukking i sitt nærmiljø gir ungdom og voksne en følelse av å gjøre noe for sitt nærmiljø og bidra til engasjement og kunnskap om miljøsaker.

Tekst og bilder Gyrid Hasaas

IMG_2396

Blå, rosa og hvite plastrundballer: mange tonn plast på avveier

På mine turer til fjellet og til sjøen observerer jeg veldig mange rundballer på jorder og i veikanten. Mange er blitt liggende i årevis, plasten har revna og flyter rundt på jorder, i grøftekanter og bekker. I fjor ble 341 tonn plast fra landbruket IKKE gjenvunnet. Dette er svært uheldig og får store konsekvenser for naturen og dyrelivet. Plastrundballene som blir liggende er mat for dyra våre og er svært skjemmende i naturen. Når ballene blir liggende, vil vær og vind bidra til at plasten løsner og blir en stor kilde til forurensning både på land og i vann.

Det er bra at landbruket støtter kreftsaken, men hvis rosa og blå rundballer blir liggende og ikke gjenvinnes, er det dårlig reklame for en så viktig sak.

Det må da finnes andre måter å lagre høyslåtten. Landbruket bør være mer opptatt av å ta vare på naturen.

Høyballene som bildet viser har ligget i to år. De ligger ved en bekk ca 2 km fra sjøkanten.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

IMG_1912

KILDE:

https://www.dagbladet.no/nyheter/er-dette-et-velkjent-syn-na-har-marika-41-fatt-nok—har-irritert-meg-i-mange-ar/67509058

Vaskeposer til syntetiske klær

Vasking av klær laget av syntetiske fiber bidrar til utslipp av mikroplast. Hver gang du vasker et plagg laget av syntetisk materiale som fleece, akryl og polyester, løsner mer enn 1900 små plastpartikler og blir med skyllevannet ut i havet. Desto løsere stoffet er vevd, desto mer mikrofiber slippes ut ved vask. Bli bevisst på hva slags type klær du kjøper, se på innholdsfortegnelsen og velg helst bort klær med syntetiske fiber.

Hvis du likevel har anskaffet deg disse plaggene, vurder å vaske dem sjeldnere, tørk vekk flekker og luft dem i stedet for å vaske.

Pass på å rengjøre filteret i vaskemaskinen, gjerne rundt ti ganger pr år.

Det har nå kommet på markedet en filterpose som du kan bruke til å vaske disse syntetiske plaggene i: Guppy friend. Guppy Friend er et produkt som er utviklet av kampanjen: Stop Micro Waste, et tysk non-profit selskap, grunnlagt av en gruppe surfere og naturelskere. Følg instruksen: fyll posen bare halvt full og ikke skyll den etterpå! Ta ut partiklene og legg dem i søpla. Posene kan kjøpes på Kid interiør butikker.

guppyfriend

Tekst: Kirsti Opstad

KILDER:

https://www.kid.no/interioer/diverse-smaaartikler/guppyfriend-vaskepose/

http://guppyfriend.com/en/

https://www.framtiden.no/gronne-tips/fritid/slik-kutter-du-utslipp-av-mikroplast.html

https://myplasticfreelife.com/2017/07/review-guppy-friend-microfiber-catching-laundry-bag/

 

Når Kenya og Rwanda innfører plasposeforbud, kan vi også gjøre det

Rwanda innførte i 2008 plastposeforbud. Forbudet omfatter både kjøp og bruk av plastposer. Kenya har to ganger tidligere forsøkt å forby plastposer, første gang i 2007, andre gang i 2011. Nå har landet endelig innført forbudet. Å kaste plastposer i Kenya koster dyrt, inntil 300 000kr i bot eller 4 års fengsel. Dette er dramatisk, men så har mange land i Afrika og Asia et enormt stort plastproblem. Her er konsekvensene så store at det går utover levebrødet. Strender og kystområder er fylt av plast og annen søppel slik at fiskerinæringen er truet. Fiskeri er levebrødet for millioner av mennesker. Plastforsøpling er et globalt problem som må løses ved internasjonalt samarbeid og forpliktende avtaler.

Vi plukker jevnlig søppel ved sjøkanten i sentrum av Sandefjord. Det er plast og isopor som er verstingene. Vi plukker mengder med rester av både tynne poser og handleposer De fleste handleposene har kjente logoer og de kommer fra byen vår. Nå renses Sandefjordsfjorden  for 170 millioner kroner, det er svært viktig at plasten ikke kommer på avveier og havner i fjorden. Nå er det på tide å vurdere plastpose- og isoporkasseforbud også er i vårt land!

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

IMG_1724

https://www.nrk.no/urix/kenya-forbyr-plastposer-1.13661756

NRK nyheter 3.september