Måned: august 2017

Havet begynner her

Marin forsøpling er en av de største truslene vi har i havet. Plast er den aller største miljøtrusselen og utgjør 70 prosent av alt avfall i havet. På verdensbasis havner årlig rundt 8 millioner tonn søppel i havet, 15 tonn ender i havet pr minutt. For hvert år blir det mer. Om vi ikke endrer vanene våre, vil 30 tonn plast havne i havet hvert minutt i 2030. I 2050: 60 tonn.

Det er vanskelig å finne igjen de plastmengdene vi antar går ut i havet. En del lander på bunnen, noe skylles opp på land, annen plast blir spist av fisk og dyr.

Hele 80 prosent av den marine forsøplinga kommer trolig fra land. Derfor er det viktig å motivere folk til å legge søpla i søplekassene. Det som ikke blir plukka opp, havner ofte i havet gjennom gateristene. Derfor det viktig at søpla ikke blir feid ned i disse ristene! Gateristene er ikke søppelkasser!

I Frankrike i sommer kom jeg over en artikkel om marin forsøpling i franceinfo. Der var det et bilde av ei rist som de har tatt i bruk i den lille byen Collioure for å endre på de dårlige vanene til folk som passerer ristene og slipper noe oppi.

FullSizeRender (7)

Ikke kast eller tøm noe i rista
HAVET BEGYNNER HER

God idé til opplysning om at det du kaster gjennom rista, havner i havet!

Tekst: Kirsti Opstad

 

KILDER:

http://www.kystlotteriet.no/marin-forsopling/

https://www.nrk.no/natur/xl/eit-evig-hav-av-plast-1.13358850

http://forskning.no/havforskning-miljo-naturvitenskap/2015/02/hvor-mye-plast-havner-i-havet

 

Arendalsuka 2017 og marin forsøpling

Arendalsuka 2017 har flere hundre møter og arrangementer i ulike foreningers/interesseorganisasjoners regi. Det er også fokus på marin forsøpling med arrangementer både 15., 16., og 17. august. Jeg deltok på to arrangementer onsdag 16.08.

MARIN FORSØPLING – GLOBALT PROBLEM: INTERNASJONALE TILTAK OG LOKALE LØSNINGER

Arrangør: GRID-Arendal og Hold Norge Rent

https://arendalsuka.no/event/user-view/4882?redir=%2523eidx_11

FullSizeRender (5)

Stadig flere får øynene opp for marin forsøpling som ett av våre største og hurtigvoksende miljøproblemer. Politikerne fra alle partier ble invitert til å presentere sine partiers partiprogram vedrørende disse miljøutfordringene.

Stikkord fra debatten:

 • partiene på Stortinget er samstemte om at marin forsøpling er et stort problem og må håndteres
 • tilskudd til tiltak har økt vesentlig, det ble et «taktskifte» etter hvalen med plastposer i magen
 • vi må ha mer effektive innsamlingsaksjoner
 • internasjonale aksjoner og samarbeid ekstremt viktig fordi det er et globalt problem
 • land i sør-Øst-Asia er dårlig på avfallshåndtering
 • bistandsprogram i samarbeid med de landene som forurenser mest, feks Indonesia
 • livet i havet er redusert med 40 % på 40 år
 • 15 tonn plastavfall havner i havet hvert minutt
 • 0-visjon?
 • produsentene må ansvarliggjøres
 • vi må bruke mindre plastprodukter
 • det må bli dyrere å forurense
 • mer forskning
 • vi må hindre at ny søppel havner i havet
 • avgiftspolitikk – uenighet mellom partiene

Det er bra at politikere fra alle partier er enige om at arbeid mot marin forsøpling er viktig!

 

PLASTIC POLLUTION: SO, WHAT’S TH BIG DEAL? LOCAL AND GLOBAL SCALE.

Arrangør: NIVA

To forskere fra Norsk institutt for vannforsking deltok:

Amy Lusher og David Pettersen Eidsvoll

https://arendalsuka.no/event/user-view/4689?redir=%2523eidx_8

Foredragsholderne dro oss igjennom:

 • plastens historie
 • hva er forskjellen på makroplast (større enn 5 mm), mikroplast (mindre enn 5 mm) og nanoplast (mindre en mikrometer)
 • hva vet vi, og hva trenger vi å vite? Det er blitt stadig økt fokus på forsking på mikroplast, men mye gjenstår
 • hvor kommer mikroplasten fra, og hva slags innvirkning har den på dyr og mennesker og miljøet
 • hvordan blir vi mennesker berørt av mikroplast? Kan vi dø av den? Lusher mente at det foreløpig var ingen holdepunkter for at menneskene kunne bli dårlige/forgifta av mikroplast gjennom det vi spiser. Mikroplast i torsk er funnet, men så langt ikke i fiskevevet, så derfor er det ikke farlig å spise fisk. Mikroplast i skalldyr er litt annerledes siden vi spiser hele dyret, inkludert mageinnholdet. Men hun mente at det vi ville få i oss, ville være så lite at det ikke har noe betydning for vår helse. Men det trengs mer forskning! Og i alle fall er det tragisk for dyra.

 

Det var to interessante foredrag som også var godt besøkt. Vi som arbeider for økt opplysning om mikroplast og marin forsøpling er glade for det stadig større engasjementet. Det trengs mer forskning, internasjonale avtaler og reguleringer. La oss håpe det kommer. Snart.

 

Tekst: Kirsti Opstad

Havet må reddes fra plast og CO2

Årlig havner 12 millioner tonn plast i havet. Flere steder er det mer plast enn plankton. Et område på størrelse med USA har dannet seg i Stillehavet. Forskere har nylig funnet en søppeldynge på 2,5 millioner kvadratkilometer i det sørlige Stillehavet. Plast i havet er nå det mest akutte miljøproblem i verden.

Havet har feber. Oppvarmingen av havet har eksplodert siden 1997. Verdenshavene har tatt opp like mye varme de siste 18 årene som de 130 åra før.  Forskere hevder havtemperaturen kan øke fra en til fire grader fram mot 2100. Temperaturen på jordoverflaten har ikke steget så mye de siste 15-20 årene til tross for at CO2 utslippene har økt. Årsaken til dette er at verdenshavene har absorbert disse utslippene. Havet vil etterhvert redusere opptak av CO2,  dette vil medføre at temperaturen på  jordoverflaten stiger raskere.

Når havet blir varmere utvider det seg og stiger, samtidig som det får store negative konsekvenser for livet i  havet, fisk  flytter til nærmere polarstrøk, mange arter vil etterhvert  forsvinne. I flere områder i verden vil menneskene  miste sitt næringsgrunnlag.

Denne utviklingen kan ikke fortsette, vi har liten tid på oss til redde havet fra søppel og oppvarming. Havet er vår viktigste matressurs.

Tekst: Gyrid Hasaas

IMG_5160Foto: Ingri Falkenthal

https://www.nrk.no/viten/oppvarminga-av-havet-har-eksplodert-siden-1997

https://www.abcnyheter.no/nyheter/verden/2017/08/04/195321781/enorm-plastsuppe-funnet-i-stillehavet

https://www.cicero.uio.no/no/posts/klima/kloden-er-blitt-n-grad-varmere

https://uni.no/nb/news/2016/12/02/hva-innebaerer-det-havet-blir-varmere/

http://forskning.no/forurensning-klima/2009/12/co2-opptaket-i-havet-svekk

The Economist 27TH-JUNE 2017: Ocean warming