Måned: juli 2017

Plastplaneten

Plast er et anvendelig materiale og kan brukes til nesten alt. Og det er billig. Det er en av grunnene til at plastproduksjonen har økt enormt siden masseproduksjonen begynte på 1950-tallet.

cropped-image1-kopi

Det er produsert 8,3 milliarder tonn plast siden 1950-tallet, ifølge en ny artikkel i tidsskriftet Science Advances. Forskerne anslår at produksjonen har økt med nesten 8,5 prosent i året siden 1950, og produksjonen vokser fortsatt. Det er nok plast til å dekke Argentina under et tykt lag plast.

I følge forskning.no er rundt 30 prosent av all plasten som er blitt laget, fortsatt i bruk, mens resten er blitt kastet og fjernet på en eller annen måte. Dette er rundt seks milliarder tonn av de opprinnelige åtte milliardene som er blitt laget.

Av dette er rundt ni prosent blitt resirkulert, tolv prosent er blitt brent, men hele 79 prosent er havnet på søppeldynger eller i naturen rundt omkring i verden. Forskerne er usikre på hvor lang tid det faktisk tar å bryte plasten helt ned.

Hvis all produksjon av plast hadde stoppet opp i dag, ville det tatt tusenvis av år å bli kvitt all plasten vi allerede har forsøplet naturen vår med.

Vi er på rask vei til å bli en plastplanet.

Vi må alle tenke alternativer til plastprodukter og påvirke politikerne til å ta de riktige bestemmelsene.

 

Tekst: Kirsti Opstad

Foto: Gyrid Hasaas

KILDER
http://forskning.no/2017/07/hvor-mye-plast-har-blitt-laget-og-hva-har-skjedd-med-den

https://www.aftenposten.no/verden/i/PVLWz/Mesteparten-av-plasten-havner-pa-soppelfyllinger-eller-i-naturen

http://www.tv2.no/a/9253182