Måned: mai 2017

Forsking på mikroplast i Norge

I de siste par årene har det blitt et økende fokus på mikroplast og de skadene plasten påfører dyr og mennesker. Plast er et materiale som vi kan lage utrolig mange nyttige ting av, men problemet er at plasten ikke brytes ned, den forvitrer til små plastbiter som blir forvekslet med mat av fugler og dyr.

IMG_2915

Forsking på mikroplast foregår nå i økende grad, i mange land, så også i Norge. Det er veldig mye vi ennå ikke vet, derfor er det på høy tid å lære mer om problemet.

Les om noen prosjekter:

PLASTOX

Prosjektet vil utføre mange laboratorieundersøkelser for å se hvordan mikroplast påvirker marine arter. Det vil også utføre langtidsobservasjoner i europeiske havområder, fra Middelhavet til Norskehavet.

Les mer:

http://forskning.no/2016/10/skal-finne-ut-hvor-skadelig-mikroplast-er/produsert-og-finansiert-av/sintef

MAREANO

På sine kartleggingstokt registrerer MAREANO også forekomster av søppel i havet. Programmet har observert søppel på 25 prosent av over 1200 undersøkte steder (stasjoner) i havet.

Les mer:

http://forskning.no/2017/02/finner-mikroplast-pa-havbunnen/produsert-og-finansiert-av/norges-geologiske-undersokelse

PLASTICOD

Et nytt 4-årig forskningsprosjekt ledet av Nofima skal undersøke hvordan mikroplast-partikler absorberer miljøgifter og påvirker torskens næringskjede. Det skal gjennomføres studier av hvordan miljøgifter i mikroplast overføres i næringskjeden, fra plankton til torskelarver, langtidseffekter ved overføring fra stamfisk til torskelarver og studier av fysiologiske effekter på individnivå.

Les mer:

https://nofima.no/nyhet/2016/02/forsker-pa-mikroplast-og-torsk/

EPHEMARE

Prosjektet går helt konkret ut på å undersøke effektene av mikroplast på livet i sedimentene, helt fra cellenivå og opp til fiskene som står høyere opp i næringskjeden. Det skal blant annet tilsettes kjente bunnlevende smådyr og kontrollerte mengder med ulike typer mikroplast, både med og uten innhold av miljøgifter, og undersøke hvordan smådyrene påvirkes av dette.

Les mer:

https://titan.uio.no/node/1967

 

Tekst: Kirsti Opstad, foto: Gyrid Hasaas

 

PortBin i Sandefjord havn

PortBin skal testes ut i Sandefjordsfjorden. Tønsbergselskapet Spilltech har utviklet denne automatiske søppelsamleren. Det skal nå testes ut i havnen i Sandefjord. Spilltech utvikler og selger utstyr til oppsamling av oljesøl, det er noe av de samme prinsipper som brukes i PortBin.

Mekanismen er en sugepumpe som drar vannstrømmen inn, etterpå blåses vannet ut igjen 5m fra Portbin, søpla blir igjen i beholder. Beholderen må tømmes daglig. Havnesjefen ser svært positivt på utprøvingen og håper dette vil bidra til renere havn. I følge Karl Oskar Jørgensen havnesjefen i Sandefjord kommer det svært mye søppel drivende inn fra sjøen, spesielt mye når det er sønnavind. Dette har også Søppelplukkerlaget erfart.  I perioder med mye vind  har vi plukket 1-2 store søppelsekker ved sjøkanten hver uke på en strekning på 100m, det meste er plast.

Testingen av PortBin har foregått siden sommeren 2016, nå skal Bergen og Kristiansand også være med på utprøving av prosjektet. Lederen i Spilltech, Trond Olav Lindheim, håper å lansere PortBin på markedet i løpet av mai eller juni 2017.

Søppelhjulet Mr Trash Wheel er en maskin som drives av solkraft, denne maskinen har samlet opp 496,4 tonn avfall i løpet av 3 år på havnen Baltimore i Maryland, på solrike dager kan solcellepanelet produsere 25 kilowattimer med elektrisitet.

Havstrømmen fører søplet inn havna og søppelhjulet renser opp. Dette må være framtidens teknikk for å samle søppel i sjøen og i havneområder. Håper vi  snart får se søppelhjulet  norske fjorder.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

KILDER

Sandefjord Blad 2017-04-29

Tu.no

 

IMG_1559

Dugnadsånden blomstrer i Sandefjord

Mange strender og områder langs Sandefjordsfjorden er nå ryddet. Søppelplukkerlaget arrangerte aksjon langs sjøkanten i sentrum 19. april. Denne gangen var det mindre søppel langs sjøkanten. Vi har tidligere plukket en søppelsekk pr uke på en strekning på 100m. Det aller meste av det vi plukker er makro- og mikroplast.

I løpet av våren har de fleste strender i Sandefjord blitt ryddet. Det har vært lite snø og mye fint vær, og mange har tatt turen til strendene for å rydde. Søppelplukkerlaget har i løpet av denne våren plukket søppel på 21 store og små strender  på Østerøya og Vesterøya. Etter hvert har også politikerne engasjert seg. Høyre har invitert til strandplukking og utfordret KRF.

Tirsdag 2. mai dro 8 søppelplukkere til Yxneøy, i dette området er det flere strender.  Vi rydda Søndre- og Nordre Truber. Det ble en fangst på to sekker med plast og en del skrot. Første stopp var stranda på Flautangen, her var det ikke noe søppel. Vi møtte mange turgåer som roste oss for innsatsen og som fortalte at de også plukket søppel på strandturene.

Det er nå mye mindre søppel langs strendene og sjøkanten enn tidligere. Det er mange faktorer som har bidratt til mindre søppel.  Vår lokalavis Sandefjord Blad har hatt flere innlegg om plast og søppelrydding som har inspirert flere til dugnad,  vi tror også at Facebook er viktig for å markedesføre aktiviteten i Søppelplukkerlaget og inspirere andre til å rydde. Sandefjord søppelplukkerlag har en engasjert, kreativ  og sosial leder som har god kontakt med media og inspirert både vår dronning og kronprinsesse til søppelplukkerdugnad ved sjøkanten. Dette inspirer til dugnadsånd i kommunen.

Det viktigste er alle de engasjerte søppelplukkerne som gjør en fantastisk dugnad både ved sjøen og på land. Dette er hverdagshelter.

Tekst og foto Gyrid Hasaas

IMG_1809

IMG_1810

Søppelfangsten etter dugnaden. Mye mindre søppel enn forventet.