Måned: april 2017

Treningstøy og mikroplast

Våren er her, og mange av oss tar fram treningstøyet for å ta en joggetur eller gåtur.

Veldig mye av treningstøyet er laget av syntetiske plastfibre fordi fibrene er så tynne at man kan lage tøy som både puster- og er vanntett.

Nye studier viser at mikrofiber fra blant annet treningstøy er årsaken til at mye plast skylles ut i havet og skader miljøet.

Når man vasker syntetiske klær i vaskemaskinen vil ikke plastbitene i mikrofiber som løsner fra klærne fanges av renseanleggene fordi de er så små. De ender heller opp i havet som mikroplastforurensing. Jo oftere vi vasker slike klær, jo mer plast følger dermed med avløpsvannet ut i havet.

Utslipp av mikroplast fra syntetiske klær via vaskemaskiner og til avløp i Norge er på ca. 600 tonn per år.

Andrew Booth er seniorforsker ved SINTEF i Trondheim og koordinerer for øyeblikket et splitter nytt prosjekt som skal undersøke hvor skadelig mikrofiber er, samt se på måter å redusere fiberutslipp på. Tidigere forskning har konsentrert seg om plastperler og partikler, men nå ser det ut til at det er fibre som er den mest dominerende plastforurensningen.

Både produsenter og forbrukere må tenke alternativer til klær med mikrofiber.  Se på merkelappen og unngå klær som inneholder: polyetylen, polypropylen, polyetylen -tereftalat, polymetylmetakrylat eller nylon. Som forbruker bør vi kjøpe færre slike produkter og vaske dem sjeldnere. Det er også nødvendig å finne løsninger som hindrer mikrofibrene å havne i havet.

collage

Illustrasjon: en collage av tilfeldig valgte produkter

Les mer i tidligere bloggpost: Mikroplast i klær med syntetisk fiber

Tekst og illustrasjon: Kirsti Opstad

KILDER:

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/klima/treningstoeyet-ditt-kan-skade-miljoeet/a/23960679/

http://www.dagsavisen.no/innenriks/bitteliten-miljoversting-1.350485

https://www.sintef.no/en/projects/microfibre-evaluating-the-fate-effects-and-mitigat/

Sjønær aksjon i Sandefjord

Søppelplukkerlaget møttes på Kurbadet til en aksjon langs sjøkanten i sentrum av Sandefjord,  en strekning på ca. 2,5 km, fra den lille stranda på Stub til  Fjellvik motorbåtforeningen. Vi tok også med oss søpla i  Badeparken og i gatene nær sjøkanten. Hold Norge rent hadde spandert nye solide hansker til aksjonen som også var  miljøvennlig produsert.

Vi var 17 personer som deltok på dugnaden.  Vi organiserte oss i 5 lag. Vi plukket tilsammen 11 store søppelsekker og en pose.  Dette fant vi: plast, isopor, emballasje, qtips, korker,sneiper, sugerør mm.

Etter dugnaden møttes vi på Kurbadet til lunsj med pølser, kaker og kaffe.  Skjeggerød sponset  pølsene, og Meny kakene.  Sandefjord blad dekket aksjonen med en hederlig omtale i avisen dagen etter. Askjonen ble registrert på nettsidene til Hold Norge Rent.

Vi hadde en lignende aksjon våren 2016. Sandefjordsfjorden skal renses opp i løpet av 2017, synd hvis den fylles med plast. Derfor ønsker vi at dette skal bli en aksjon som vi arrangeres hvert år.

Tekst Gyrid Hasaas og Kirsti Opstad

Foto: Gyrid Hasaas og Rannveig Horntvedt.

Bilde 22.04.2017 klokken 07.40IMG_1787

 

IMG_1789

Tenk globalt, bli med på dugnad lokalt!

Det er mange som er opptatt av plastforsøpling. Likevel flyter plastsøpla både på sjø og land. Sandefjord søppelplukkerlag har som mål å gjøre Sandefjord til Norges reneste kommune. Her gjør mange ivrige plukkere en kjempeinnsats både langs sjøkanten,  i friområder, langs gater og veier. Skal Sandefjord bli Norges reneste kommune, må enda flere engasjere seg i sine nærområder.

I Kilenområdet i Sandefjord har mange tatt ansvar. Noen har valgt å være medlem i Sandefjord søppelplukkerlag, og andre ønsker  å være  uorganisert og plukker søppel i nærområdet. Vi er til sammen 8 aktive plukkere som bor i Kilen og som er organisert i Søppelplukkerlaget. Vårt mål er en renere fjord og sjøkanten fri for søppel. Vi er morgenbadere og ønsker ikke å bade i plast og annen søppel.

Kilen ligger ved sjøkanten. I et område på ca. 100 meter plukker vi jevnlig søppel og registrer fangsten. Fra 1. januar i år til 1. april har vi plukket i gjennomsnitt en stor søppelsekk vesentlig med plast hver uke. Plasten som blir plukket i dette området er det samme som Hold Norge Rent har registrert : Udefinerbar plast, isopor, Q-tips, tauverk, korker, sigaretter og masse små plastbiter.

I 2016 hadde vi en vellykket aksjonsdag langs sjøkanten og nærliggende områder i sentrum. Vi arrangerer ny aksjon 19.april og håper mange stiller på dugnaden. Denne våren foregår det en omfattende opprensing av Sandefjordsfjorden, vi ønsker ikke at fjorden skal fylles med mengder av plast og annen søppel.

For å nå vår målsetting  om en renere by MÅ alle ta ansvar.  Vi oppfordrer Sandefjordinger til en dugnad for å bli kvitt søpla både på sjø og land.

Tekst og foto: Gyrid Hasaas

img_1009