Måned: november 2016

Ikke bruk toalettet som søplebøtte!

I Norge er sanitæravfall en av hovedkildene til marin forsøpling, og bomullspinner er en av verstingene. Marin forsøpling er et alvorlig globalt miljøproblem som i særlig grad berører Norge som kystnasjon. Mye av avfallet som havner langs Norges kyst kommer langveisfra, men mange av kildene er også norske, og en av disse er vårt eget sanitæravfall. Ikke alt fanges opp av renseanleggene, ikke bruk toalettet som søppelbøtte!

Dovett:

Det er kun tiss, bæsj og dopapir som skal i do. Alt annet søppel som oppstår på badet skal håndteres som avfall.

Dette skal ikke kastes i do:

  • Q-tips, disse løser seg ikke opp i vann og setter seg fast i rørene, eller havner i sjøen
  • Våtservietter løser seg ikke skikkelig opp og samler seg i store baller som tetter rørsystemene
  • Kondomer
  • Tamponger, disse sveller opp og kan tette rørene
  • Tanntråd og andre plastredskaper som brukes for å holde tennene rene
  • Engangslinser
  • Matrester og fett som tiltrekker seg rottene
  • Legemiddelrester leveres på apoteket
  • Malingrester og whitesprit er spesialavfall og skal ikke i doen

 

ikkekastido

Skaff deg en liten søppelbøtte til å ha på badet til alle småtingene!

Tekst og bildemontasje: Kirsti Opstad

Kilder

http://www.dinside.no/bolig/det-er-bare-tre-ting-som-skal-i-toalettet/61210229

http://dovett.no/

https://www.nrk.no/livsstil/_-ikke-kast-dette-i-do-1.13124018

http://holdnorgerent.no/2016/11/ikke-kast-q-tips-i-do/

 

Opprydding av Sandefjordsfjorden

 

I løpet av 2017 vil bli det bli foretatt en opprydding i Sandefjordsfjorden som er en av de mest forurensede fjorder i Norge. Det er bevilget 170 mill kroner til dette arbeidet. Staten ved Miljødirektoratet bevilger 75% av dette beløpet, resten dekker kommunen og næringslivet. Oppryddingen skjer ved tildekking av et område i overkant av 1000000kvm. Sjøbunnen som er forurenset vil bli dekket til med rene masser. En del av sjøbunnen vil bli fjernet og flyttet til et deponi lenger ute i fjorden. Sjøbunnen inneholder mange miljøgifter som tungmetaller og kjemiske stoffer som er svært skadelig for livet i sjøen. Det er derfor ikke tilrådelig å spise fisk og skalldyr fra dette området. Det er mange som fisker her og er ukjent med miljøgiftene i fjorden.Selve oppryddingsarbeidet vil starte i første kvartal av 017 og det vil ta ca 6 mnd. Kommunen inviterte til åpent møte 26.oktober og orienterte om oppryddingen. Sandefjord naturvernforbund ved leder Tore Nysæther hadde et innlegg på møtet, han informerte om miljøgiftene i fjorden og var svært positiv til oppryddingen.

Vi har plukket mye søppel i dette området. Fra januar 015 til april 016 plukket vi 120 sekker mest med plast. Mye av plasten lå i sjøkanten. Det er fortsatt svært mye søppel som kommer inn fra sjøen. En regner med at 75% av søpla blir liggende på bunnen, vi rydder de 25% som flyter inn på land. Det er trist hvis havbunnen blir fylt med plast og annen søppel etter en slik omfattende opprydding av fjorden. Her må både enkeltpersoner, næringsliv og kommunen engasjere seg.

Kilde: Møte arrangert av Sandefjord kommune 26.10.016, reneresandefjordsfjord.no, ”Nå skal vi rydde” en brosjyren utgitt av Sandefjord kommune.

Tekst: Gyrid Hasaas

 

img_1552

Foto: Gyrid Hasaas

 

 

Plast i juletorsken

Etter flere dager med mye vind ligger det store mengder søppel i sjøkanten i Kilen. Vi er nå flere som jevnlig plukker søppel i dette området. Vi er både overrasket og bekymret over den store mengden plast vi finner langs sjøen. Forskere regner med at 25 prosent av plasten i havet driver på land og 75 prosent blir liggende på havbunnen. Torsken spiser mikroplast, nyere forskning viser plast i magen på norsk torsk.

Ca. 27 prosent av torsken som svømmer rundt i havnebassenget i Bergen har spist mikroplast. Her ble det funnet samme type plast som det brukes mest av i dagliglivet og som ikke bør spises. En regner med at torsk langs norskekysten kan ha plast i magen. Det er sannsynlig at det er betydelig høyere forekomst i fisk i kystnære områder i tettbygde strøk. Forskere har også funnet ut at fiskeyngel foretrekker plast framfor plankton. Skaden forsterkes når en vet at plasten trekker til seg miljøgifter.

Søppelet hoper seg opp på havbunnen. Havforskningsinstituttet har observert mengder av søppel i mange områdene langs norskekysten, enkelte steder er det funnet 10 tonn pr. kvadratkilometer. Plastproduksjonen og plastbruk øker, derfor blir det stadig mer som havner i sjøen. Etter hvert oppløses den til mikroplast som er små biter som lett blir fiskemat. Det nærmer seg jul, mange spiser torsk julaften, det vil i nær framtid være stor sannsynlighet for at denne torsken har spist plast. Om 50 år vil det være mer plast enn fisk i havet. Fisk og havbruk er en viktig næring både for Norge og resten av verden. Denne forsøplingen kan ødelegge levebrødet vårt i framtida. Marin forsøpling er et økende globalt problem som rammer fisk og sjøfugl og er en trussel for vår helse. Dette temaet er nå blitt en egen post på statsbudsjettet. Innsatsen må trappes opp betydelig i forhold til næringsliv, enkeltpersoner og på lokalt- nasjonalt- og internasjonalt nivå.

Indre del av Sandefjordsfjorden er så forurenset av miljøgifter at det ikke er tilrådelig å spise fisk eller annen sjømat fra dette området. Det er mange som ikke kjenner til denne forurensningen og fisker her. I løpet av 2017 blir det en omfattende opprydding av fjorden, forurensende masse vil bli flyttet til et deponi og store deler av sjøbunnen vil bli tildekket. Dette vil koste 170 millioner. Det er viktig at ikke fjorden etter opprydningen blir fylt med plast. Med så mye plast som nå flyter rundt i sjøen og på strendene, vil dette være en stor kilde til ny forurensing. Her kan vi alle bidra til en renere Sandefjordsfjord

Etter et morgenbad i sommer bestemte vi oss for en dugnad i Kilen. Vi håper flere blir med på fjordryddingen: ”Sammen for en renere fjord uten plast”.

Anne Berg Gregertsen, Ellen Ekheim, Turid Bøen Liverød, Hanne Riis-Christenesen, Vibeke Rolfheim, Liv Bjørvik, Gyrid Hasaas.

img_1009

Foto: Gyrid Hasaas

Kilde: Dagens næringsliv 03.08.016.

https://www.nrk.no/hordaland/forskere-fant-tonnevis-med-soppel-i-havet-1.13083640

http://eavis.aftenposten.no/aftenposten/24202/ Brosjyre utgitt av Sandefjord kommune 016; Nå skal vi rydde!

https://www.nrk.no/urix/yngel-vil-heller-ha-plast-enn-plankton-1.12980387