Måned: september 2016

Gamle plastbåter forsøpler både på land og i sjøen

Gamle plastbåter på land og i sjøen utgjør en stor miljøtrussel. Om lag 12000 fritidsbåter blir tatt ut av bruk i løpet av 016. En regner med at ca 70% av disse ikke  kan gjøres rede for med hensyn til avhending. Ca 1800 fritidsbåter brennes eller senkes i sjøen i løpet av året. Mange gamle plastbåter blir også liggene på land. Båter fra 70 tallet og eldre inneholder svært farlige miljøgifter. I nyere båter benyttes noe mindre miljøgifter. Båtene inneholder bly, kadium, kvikksølv og PCB
Båter langs sjøen eller i vannet brytes gradvis ned til mindre plastbiter, og utgjør en stor trussel for fisk, sjøfugl og vår helse. På bildet under teksten vises plastrester på sjøbunnen etter en båtbrann.
Det er kostbart å levere gamle båter til avfallshåndtering, miljødirektoratet regner med at dette vil koste fra kr. 2500 til kr.45000. Dette er så dyrt at mange eiere velger å brenne båtene, senke de i sjøen eller la de bli liggende i sjøkanten.
Miljødirektoratet ønsker nå et båtregister og en årlig avgift. Direktoratet anbefaler at det etableres obligatorisk gebyr som finansieres ved et småbåtregister. Dette gebyret skal dekke returordningen. Den siste båteieren kan da levere båten til en miljøstasjon som har kompetanse til å håndtere disse båtene på en forsvarlig måte. Hvis Norge går inn for denne ordningen, er vi det eneste landet i verden som har et slikt register, og det kan vi være stolte av. Det er å håpe på at denne ordningen snart kommer på plass.
Kilder: VG.no 26.07.016, Seil.no 2408 2016, Miljødirektoratet.no
Gyrid Hasaas

Foto: Kari Skogen, Per Hotvedt

Rydd en strand i høst

holdnorgerenthost

Hold Norge Rent har i flere år organisert en strandrydderdag om våren. Med støtte fra Miljødirektoratet lanserer Hold Norge Rent i år en ny landsomfattende ryddedugnad som har fått navnet «Hold høsten ren». Dugnaden finner sted 12. – 18. september og arrangeres i forbindelse med den internasjonale strandyddedagen som i år finner sted lørdag 17. september.

Det er organisasjonen Ocean Conservancy som  inviterer til International Coastal Cleanup for 31. gang, og i år er også Hold Norge Rent med på denne verdensomspennende dugnaden.

Hvorfor rydde om høsten?
Avfall kommer dessverre på avveie i naturen året rundt, og det er viktig å rydde før vinteren. Søppel som blir liggende, brytes ned til små biter som blant annet blir vanskeligere å rydde når våren kommer. Rydding om høsten beskytter også dyrelivet og bidrar til nødvendig opprydding før neste års hekkesesong.

Mer om aksjonen:
http://holdnorgerent.no/ryddenstrand/

Hold Skagerak Ren har ryddeaksjoner i Vestfold og Telemark. Den foregår 30. september. Mer info:

https://www.facebook.com/events/173566956405071/

Strandrydding i Sandefjord

Flere av medlemmene i Sandefjord søppelplukkerlag har vært ute og rydda strender. Neste år kan vi kanskje lage en felles aksjon?

Bilder fra plukking på Tangen, på strendene i sør og øst, og Tangenbukta. Strendene var ganske søppelfrie, mens bukta var full av bittesmå plastbiter fra plastposer og tauverk. Mye var gjemt inni tang og vanskelig å få med seg.

Tekst og foto: Kirsti Opstad