Måned: april 2016

Ni av ti sjøfugl har plast i magen

Det er hekketid, og med så mye mikroplast som flyter rundt på sjø og land, vil sjøfuglene mate ungene sine med plastbiter. Så lite som 0.1g plast i magen medfører store lidelser for fuglene. Dessuten gir plast en metthetsfølelse som kan føre til at de dør av matmangel.

Søppelplukkerlaget i Sandefjord gjennomførte en aksjon 12. april med fokus på mikroplast. Vi plukket tilsammen 12 søppelsekker i sjønære områder. Vi vil gjennomføre ny strandaksjon  3.mai.

Siden fiskebestanden i Oslofjorden er sterkt redusert,  trekker fuglene mot tettbygde strøk hvor de finner både mat og plast. Vi har på våre plukkerunder funnet mange døde sjøfugler langs sjøkanten i Sandefjord sentrum. På en dag fant vi 9 døde sjøfulger. Sjøfuglebestanden blir stadig mindre. Hettemåkene er redusert med 90% i løpet av 30 år. Denne tendensen viser seg også i flere land i Europa. En regner med at plast dreper en million sjøfugl hvert år.

IMG_2849

Foto og tekst: Gyrid Hasaas

Kilder: Aftenposten 3.11.014 og 29.07.14-

Nrk Østfold 05.04.16

Vil vi ha et hav med fisk eller søppel?

Vil vi ha et friskt hav fullt av fisk, eller synes vi det er ok med et sykt hav fullt av plast?

Søppel: 7. mai vil mer enn 12.000 mennesker samle over 200 tonn søppel fra norske strender.

Bare i Norge havner 36.000 tonn søppel i havet hvert eneste år. Det meste av dette er plast, og volumet er økende. Bruk og kast av engangsplast og plastemballasje gjør stor skade i naturen og forårsaker store økonomiske tap. I en fersk rapport fra World Economic Forum hevdes det at vi i 2050 vil ha mer plast enn fisk i verdenshavene.

Minst åtte millioner tonn plast ender hvert år i havene verden over. Det meste av dette er engangsemballasje. Det betyr at plastmaterialer til en årlig verdi av ca. 1.000 milliarder kroner kastes bort. Hvis denne utviklingen får fortsette, vil det i 2050 være mer plastavfall enn fisk i verdenshavene, målt etter vekt.

Forskerne er bekymret: I en artikkel for Norsk polarinstitutt skriver forsker Geir Wing Gabrielsen: «De økologiske konsekvensene av søppel i havene er alvorlige. Dyr som ferdes langs strendene, går seg fast og dør i tau- og garnrester. De kan også dø fordi de har spist plastbiter som flyter i sjøen.»

All denne plasten brytes ned til mikropartikler og kommer inn i næringskjeden. Mikroplast kan overføres fra plankton videre opp i næringskjeden og ende opp i dyr og mennesker som spiser sjømat. All mikroplast inneholder organiske miljøgifter. Noen av disse miljøgiftene kan potensielt forårsake stor skade. Blant annet kan hormonhermere føre til reproduksjonsforstyrrelser hos en rekke fiskearter, dyr og fugler.

Vi snakker om ftalater, polyklorerte bifenyler (PCB) og bisfenol A (i epoksyplast). Disse stoffene kan også være forklaringen på hvorfor jenter kommer stadig tidligere i puberteten og at menns sædkvalitet er synkende. Vi marineres i denne kjemiske cocktailen hver eneste dag. Hormonhermere finnes i klær, matemballasje, kjøkkenredskaper, leker og i drikkevannet vårt.

Problemet med plastsøppel i verdenshavene vokser raskere enn noen noensinne vil klare å rydde. Mens vi venter på at kloke hoder og handlekraftige politikere skal våkne, er det lett å miste motet eller bare fornekte problemene. Som miljøkunstnere vet vi at det ikke hjelper å stikke hodet i sanden. Det er like mye plast der. Vi opplever at det nytter å engasjere og informere.

Vi opplever at barn og unge vil være med å gjøre en innsats. Det er vår oppgave som voksne å sørge for at kommende generasjoner gis de kunnskapene og verktøyene de trenger for å løse de miljøproblemene tidligere generasjoner har skapt. Strandrydding er et viktig bidrag i så måte. Når barn deltar på strandrydding, opplever de å se problemene på nært hold. De får taktile erfaringer med materialene, og de opplever at det nytter å gjøre noe. Når strandsøpla er fjernet og stranda ligger der ren og innbydende, opplever barna mestring. Strandrydding er «learning by doing».

smasoppel

Foto: ©© Bo Eide

Lørdag 7. mai arrangerer Hold Norge Rent den nasjonale «Strandryddedagen». Da vil mer enn 12.000 mennesker samle over 200 tonn søppel fra norske strender. Dette er en av de viktigste nasjonale dugnadene vi har i Norge.

Hver minste plastbit som fjernes fra naturen, er en seier for miljøet. Men like viktig som å rydde strender og ikke minst grøftekanter, slik som Sandefjord søppelplukkerlag gjør, er det å sørge for at plasten ikke havner i naturen. Hvis fiskene kunne snakke, ville de garantert bedt oss om å slutte med plast.

Men selv om fiskene ikke snakker vårt språk, sender de oss stadig oftere et budskap som ikke er til å misforstå. De forsvinner. Man trenger ikke å være nobelprisvinner i kjemi for å innse at plastsøppel er ekstremt farlig for havet. Vi er i ferd med å ødelegge verdenshavene som vår viktigste kilde til sunt og naturlig protein. Men ødeleggelsene kan begrenses. Og dersom vi ønsker det, vil vi på sikt vinne kampen mot plasten.

Strandryddedagen lørdag 7. mai er et godt sted å begynne. Husk solkrem, hagehansker og søppelsekker. Vi sees!

Tekst: Kari Prestgaard og Astor Andersen, første gang publisert som leserinnlegg i Sandefjords blad 12.04.2016

strandrydderdag

Les mer på nettsidene til Hold Norge rent

Strandrydding

Hold Norge Rent arrangerer strandryddedag 7. mai. Søppelplukkerlaget ønsker å markere dagen med å rydde en strand i Sandefjord med Kick Off 3. mai. Flere fiskere slår alarm og rapporterer om mye plast i fiskemagen. Da er veien kort til matfatet vårt. Plastforsøplingen kan vi gjøre noe med. Vi må plukke opp plasten fra sjøkanten før den blåser på sjøen igjen. Når plast  havner i sjøen er den vanskelig å fange, dessuten kan den ikke resirkuleres.

Vi ønsker å spre ideen om strandadopsjon. Mange har en favorittstrand de jevnlig drar til. Vår oppfordring er: Ta med familie og gode venner på strandtur. Rydd en strand så ofte du kan, plukk opp både makro og mikroplast. Mye hyggeligere å plukke søppel sammen.

Stadig flere engasjerer seg i marin forsøpling. Gokstad skole i Sandefjord vil rydde strender på Østerøya i løpet av våren. Håper flere skoler vil gjøre det samme. Sandefjord bibliotek har 3.mai kl 1900 et arrangement hvor  temaet er My plastic journey med Anthony Hill.

Gyrid Hasaas

 

IMG_2835

Foto: Gyrid Hasaas

 

“My Plastic Journey» – foredrag på Sandefjord bibliotek, 3. mai, kl. 19.00

I to år har miljøverner og aktivist Anthony Hill reist Australia rundt for å informere, inspirere og motivere barn og voksne til å tenke nytt om plast. Han har forlatt hus og hjem og ofret seg hundre prosent for saken. Gjennom utallige foredrag har han bidratt til å opplyse alle salgs publikum om plastbruk, og de fatale konsekvensene av det kunstige materialets innmarsj i folks hverdag.

Vil du lære mer om hva som skjer når plast havner i havet? Grip sjansen når Anthony kommer til Sandefjord bibliotek for å fortelle om sitt livs store prosjekt.

Det skjer tirsdag 3. mai kl 19.00, på Sandefjord Bibliotek.

Foredraget blir holdt på engelsk. Gratis inngang.

Mer om Anthony Hill:

plasticpoll

Facebook:

https://www.facebook.com/plasticpollutionsolutions/

Web:

http://www.plasticpollutionsolutions.com.au

Tekst: Kari Prestgaard og Astor Andersen

Søppelplukkerdag med Kongehuset

Tirsdag 19. april var det duket for en ekstraordinær dag for medlemmer av Sandefjord søppelplukkerlag. Dronning Sonja og Kronprinsesse Mette-Marit skulle være med på en plukkerunde.

Medlemmene ble drillet i forkant i forhold til det oppsatte programmet. Mobil på lydløs og fotoforbud.  Det begynte med oppstilling, hilsing, gjennomgang av søppelsanger og prøvesitting inne.

I tillegg til medlemmer fra Kongehuset, hadde laget besøk av ordfører Bjørn Ole Gleditsch og fylkesmann Erling Lae og hans stab. Presse og kringkasting hadde møtt opp i stort antall, og politi og sikkerhetsvakter passet på det hele.

Så kom den svarte bilen i følge med politiet, og ut steg de kongelige gjestene:

Etter velkomstsang og presentasjon, var det ut på tur med plukkerutstyr i en oppsatt løype. Pressen og TV fotfulgte plukkerne og intervjuet begge dronningene, dvs søppeldronningen Rannveig Horntvedt og Dronning Sonja, kronprinsessen, medlemmer og tilskuere underveis.

Ved steinstranda bak Berggreen fortalte Gyrid Hasaas om mikroplast og hva dette forårsaker av problemer for mennesker og dyr.

Etter runden smakte det godt med kanelsnurrer og varm sjokolade på Thaulows cafe og Gran bar. Det ble en hyggelig stund med prat rundt bordene og takk til alle.

Kari Prestgaard og Astor Andersen overrakte «søppelkunst» laget av 7. klasser fra prosjektet i skolesekken.

Sandefjord søppelplukkerlag takker Dronningen og Kronprinsessen for deltakelsen og engasjementet!

Tekst: Kirsti Opstad, foto: Arne Gregersen

Les mer:

Sandefjords blad

ABC-nyhetene

Kongehuset

NRK-Vestfold

RB-nett

Besøk fra slottet 19. april til Sandefjord søppelplukkerlag

Rannveig Horntvedt startet Sandefjord søppelplukkerlag våren 2014. I løpet av to år har frivillige i laget plukket  nærmere 1000 sekker med søppel, tilsammen 28 tonn.

Kongehuset fattet interesse for Sandefjord søppelplukkerlag, og Rannveig ble invitert, sammen med andre ildsjeler, til afternoon-tea på slottet sist høst. I februar fikk hun en telefon fra slottet som meddelte at H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen ønsket å plukke søppel sammen med Sandefjord søppelplukkerlag. Tidspunktet ble satt til 19. april, 2016.

besok

Etter plukkerunden blir det servert kanelsnurrer og varm sjokolade på Thaulows Cafe & bar.

Dette besøket vil bidra til å spre budskapet om at det er viktig å fjerne søppel både fra land og fra havet.

Flere ønsker å rydde og plukke søppel i Sandefjord. Disse har tatt initiativ til å gjøre det samtidig med den kongelige plukkinga. Fra Sandefjords Blad

Les mer om Rannveig Horntvedt, Sandefjord søppelplukkerlag og besøket fra Kongehuset i Byavisa Sandefjord fra 13.04, 2016:

IMG_5151

Tekst: Kirsti Opstad

Rydding av mikroplast i sjønære områder

Aksjon mikroplast i sjønære områder gikk av stabelen tirsdag 12. april. Ca 20 medlemmer av søppelplukkerlaget meldte seg til innsats. I tillegg møtte en skoleklasse fra Skagerak International School opp.

Søppelplukkerlaget fikk også besøk av Lise Gulbransen fra Hold Norge Rent

I løpet av to timer, i vakkert vårvær,  fylte vi 12 søppelsekker, og som vanlig tok Tom fra Sandefjord kommune seg av avfallet!

Sandefjords Blad kom også og dekket aksjonen. Les omtale

 

IMG_7283

Gyrid Hasaas åpnet aksjonen, her flankert av Lise Gulbransen fra Hold Norge Rent og leder av Sandefjord søppelplukkerlag Rannveig Horntvedt.

Fra plukkinga:

5 km med sjønære områder ble rensket for isopor, engangsemballasje, tau, sprøyter, ørepinner, papir og plast i mange størrelser og former.

Det ble funnet flere døde fisker langs vannet. Kan de ha fått i seg plastbiter?

image

 

Vi takker alle for innsatsen!

På vegne av søppelplukkerlaget:
Gyrid Hasaas, Kirsti Opstad og Anders Haukaas

Foto: Kirsti Opstad