Måned: april 2016

Ni av ti sjøfugl har plast i magen

Det er hekketid, og med så mye mikroplast som flyter rundt på sjø og land, vil sjøfuglene mate ungene sine med plastbiter. Så lite som 0.1g plast i magen medfører store lidelser for fuglene. Dessuten gir plast en metthetsfølelse som kan føre til at de dør av matmangel.

Søppelplukkerlaget i Sandefjord gjennomførte en aksjon 12. april med fokus på mikroplast. Vi plukket tilsammen 12 søppelsekker i sjønære områder. Vi vil gjennomføre ny strandaksjon  3.mai.

Siden fiskebestanden i Oslofjorden er sterkt redusert,  trekker fuglene mot tettbygde strøk hvor de finner både mat og plast. Vi har på våre plukkerunder funnet mange døde sjøfugler langs sjøkanten i Sandefjord sentrum. På en dag fant vi 9 døde sjøfulger. Sjøfuglebestanden blir stadig mindre. Hettemåkene er redusert med 90% i løpet av 30 år. Denne tendensen viser seg også i flere land i Europa. En regner med at plast dreper en million sjøfugl hvert år.

IMG_2849

Foto og tekst: Gyrid Hasaas

Kilder: Aftenposten 3.11.014 og 29.07.14-

Nrk Østfold 05.04.16

Vil vi ha et hav med fisk eller søppel?

Vil vi ha et friskt hav fullt av fisk, eller synes vi det er ok med et sykt hav fullt av plast?

Søppel: 7. mai vil mer enn 12.000 mennesker samle over 200 tonn søppel fra norske strender.

Bare i Norge havner 36.000 tonn søppel i havet hvert eneste år. Det meste av dette er plast, og volumet er økende. Bruk og kast av engangsplast og plastemballasje gjør stor skade i naturen og forårsaker store økonomiske tap. I en fersk rapport fra World Economic Forum hevdes det at vi i 2050 vil ha mer plast enn fisk i verdenshavene.

Minst åtte millioner tonn plast ender hvert år i havene verden over. Det meste av dette er engangsemballasje. Det betyr at plastmaterialer til en årlig verdi av ca. 1.000 milliarder kroner kastes bort. Hvis denne utviklingen får fortsette, vil det i 2050 være mer plastavfall enn fisk i verdenshavene, målt etter vekt.

Forskerne er bekymret: I en artikkel for Norsk polarinstitutt skriver forsker Geir Wing Gabrielsen: «De økologiske konsekvensene av søppel i havene er alvorlige. Dyr som ferdes langs strendene, går seg fast og dør i tau- og garnrester. De kan også dø fordi de har spist plastbiter som flyter i sjøen.»

All denne plasten brytes ned til mikropartikler og kommer inn i næringskjeden. Mikroplast kan overføres fra plankton videre opp i næringskjeden og ende opp i dyr og mennesker som spiser sjømat. All mikroplast inneholder organiske miljøgifter. Noen av disse miljøgiftene kan potensielt forårsake stor skade. Blant annet kan hormonhermere føre til reproduksjonsforstyrrelser hos en rekke fiskearter, dyr og fugler.

Vi snakker om ftalater, polyklorerte bifenyler (PCB) og bisfenol A (i epoksyplast). Disse stoffene kan også være forklaringen på hvorfor jenter kommer stadig tidligere i puberteten og at menns sædkvalitet er synkende. Vi marineres i denne kjemiske cocktailen hver eneste dag. Hormonhermere finnes i klær, matemballasje, kjøkkenredskaper, leker og i drikkevannet vårt.

Problemet med plastsøppel i verdenshavene vokser raskere enn noen noensinne vil klare å rydde. Mens vi venter på at kloke hoder og handlekraftige politikere skal våkne, er det lett å miste motet eller bare fornekte problemene. Som miljøkunstnere vet vi at det ikke hjelper å stikke hodet i sanden. Det er like mye plast der. Vi opplever at det nytter å engasjere og informere.

Vi opplever at barn og unge vil være med å gjøre en innsats. Det er vår oppgave som voksne å sørge for at kommende generasjoner gis de kunnskapene og verktøyene de trenger for å løse de miljøproblemene tidligere generasjoner har skapt. Strandrydding er et viktig bidrag i så måte. Når barn deltar på strandrydding, opplever de å se problemene på nært hold. De får taktile erfaringer med materialene, og de opplever at det nytter å gjøre noe. Når strandsøpla er fjernet og stranda ligger der ren og innbydende, opplever barna mestring. Strandrydding er «learning by doing».

smasoppel

Foto: ©© Bo Eide

Lørdag 7. mai arrangerer Hold Norge Rent den nasjonale «Strandryddedagen». Da vil mer enn 12.000 mennesker samle over 200 tonn søppel fra norske strender. Dette er en av de viktigste nasjonale dugnadene vi har i Norge.

Hver minste plastbit som fjernes fra naturen, er en seier for miljøet. Men like viktig som å rydde strender og ikke minst grøftekanter, slik som Sandefjord søppelplukkerlag gjør, er det å sørge for at plasten ikke havner i naturen. Hvis fiskene kunne snakke, ville de garantert bedt oss om å slutte med plast.

Men selv om fiskene ikke snakker vårt språk, sender de oss stadig oftere et budskap som ikke er til å misforstå. De forsvinner. Man trenger ikke å være nobelprisvinner i kjemi for å innse at plastsøppel er ekstremt farlig for havet. Vi er i ferd med å ødelegge verdenshavene som vår viktigste kilde til sunt og naturlig protein. Men ødeleggelsene kan begrenses. Og dersom vi ønsker det, vil vi på sikt vinne kampen mot plasten.

Strandryddedagen lørdag 7. mai er et godt sted å begynne. Husk solkrem, hagehansker og søppelsekker. Vi sees!

Tekst: Kari Prestgaard og Astor Andersen, første gang publisert som leserinnlegg i Sandefjords blad 12.04.2016

strandrydderdag

Les mer på nettsidene til Hold Norge rent

Strandrydding

Hold Norge Rent arrangerer strandryddedag 7. mai. Søppelplukkerlaget ønsker å markere dagen med å rydde en strand i Sandefjord med Kick Off 3. mai. Flere fiskere slår alarm og rapporterer om mye plast i fiskemagen. Da er veien kort til matfatet vårt. Plastforsøplingen kan vi gjøre noe med. Vi må plukke opp plasten fra sjøkanten før den blåser på sjøen igjen. Når plast  havner i sjøen er den vanskelig å fange, dessuten kan den ikke resirkuleres.

Vi ønsker å spre ideen om strandadopsjon. Mange har en favorittstrand de jevnlig drar til. Vår oppfordring er: Ta med familie og gode venner på strandtur. Rydd en strand så ofte du kan, plukk opp både makro og mikroplast. Mye hyggeligere å plukke søppel sammen.

Stadig flere engasjerer seg i marin forsøpling. Gokstad skole i Sandefjord vil rydde strender på Østerøya i løpet av våren. Håper flere skoler vil gjøre det samme. Sandefjord bibliotek har 3.mai kl 1900 et arrangement hvor  temaet er My plastic journey med Anthony Hill.

Gyrid Hasaas

 

IMG_2835

Foto: Gyrid Hasaas

 

“My Plastic Journey» – foredrag på Sandefjord bibliotek, 3. mai, kl. 19.00

I to år har miljøverner og aktivist Anthony Hill reist Australia rundt for å informere, inspirere og motivere barn og voksne til å tenke nytt om plast. Han har forlatt hus og hjem og ofret seg hundre prosent for saken. Gjennom utallige foredrag har han bidratt til å opplyse alle salgs publikum om plastbruk, og de fatale konsekvensene av det kunstige materialets innmarsj i folks hverdag.

Vil du lære mer om hva som skjer når plast havner i havet? Grip sjansen når Anthony kommer til Sandefjord bibliotek for å fortelle om sitt livs store prosjekt.

Det skjer tirsdag 3. mai kl 19.00, på Sandefjord Bibliotek.

Foredraget blir holdt på engelsk. Gratis inngang.

Mer om Anthony Hill:

plasticpoll

Facebook:

https://www.facebook.com/plasticpollutionsolutions/

Web:

http://www.plasticpollutionsolutions.com.au

Tekst: Kari Prestgaard og Astor Andersen