Måned: mars 2016

Mikroplast i hudpleieprodukter mm

Store mengder plast finnes i mange hudpleieprodukter, tannpasta, såper, rynkekremer, badeskum, pudder, maskara, solkrem, hårstyling, barberskum med mer. Mange produkter bruker små plastfragmenter, ofte mindre enn 1 mm, som slipemiddel.  En flaske kan inneholde opp til flere millioner små kuler. Partiklene er så små at de ikke fanges opp av renseanleggene. Dermed havner de i sjøen, og bidrar til en «suppe» av plast som flyter rundt i verdenshavene. Der blir de knøttsmå kulene spist og absorbert av sjødyr. Ifølge Mepex-rapporten er kosmetikk som er tilsatt mikroplast, en kilde til 40 tonn mikroplast årlig i Norge.

En amerikansk studie publisert i Environmental Science & Technology viste til at mer enn 8 trillioner mikroplastkuler renner ut i landets elver og sjøer daglig.

Forby mikroplast

Det er viktig å begrense utslippene av produkter som inneholder mikroplast.

Helt siden begynnelsen på 70-tallet har industrien tilsatt plastkuler i hudpleieprodukter. Det er en begynnende forståelse for at dette kan skade miljøet, og flere produsenter har fjernet, eller tenker på å fjerne plast fra disse produktene. I USA blir mikroplast forbudt i skjønnhets- og hudpleieprodukter fra 2017.

Det er fullt mulig å lage hudpleieprodukter uten mikroplast som skrubbemiddel. Plasten kan enkelt erstattes med biologisk nedbrytbare alternativer som malt nøtteskall og saltkrystaller.

Venstre og Miljøpartiet De Grønne har ved starten av 2016 foreslått forbud mot mikroplast i Norge. Det er på tide at de andre partiene også setter det på sin agenda.

beat

Hva kan du gjøre? – som forbruker har du makt!

  • Bruk svanemerkede produkter, de skal ikke inneholde plast. EU har et felles miljømerke som ser ut som en blomst
  • Les på innholdsfortegnelsen. Hvis produktet har polyetylen, polypropylen, polyetylen -tereftalat, polymetylmetakrylat eller nylon på ingredienslisten, inneholder produktet mikroplast i følge Naturvernforbundet
  • Last ned app’n : Beat the microbead. App’n lister også opp produkter som inneholder mikroplast. Du kan også melde inn produkter som ikke er på lista
  • Si i fra til vennene dine når du oppdager et produkt som inneholder plast, og del det på sosiale media
  • Følg med på facebooksida: Forby mikroplast
  • Skriv under på oppropet: Forby mikroplast

Kilder: Miljødirektoratet, NRK/livsstil, Side2, Naturvernforbundet, Dagsavisen

Kirsti Opstad

 Les mer:

http://www.miljodirektoratet.no/Documents/publikasjoner/M265/M265.pdf

http://www.nrk.no/livsstil/se-opp-for-disse-plastkulene-1.11754592

http://www.side2.no/skj%F8nnhet/mikroplast-forbudt-i-skjnnhetsprodukter-i-usa—men-ikke-i-norge/3423198427.html

http://naturvernforbundet.no/mikroplast/

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Mars-2015/Vi-fyller-havet-med-mikroplast/

http://blogg.naturvernforbundet.no/levendekyst/2014/06/08/jakten-pa-mikroplast-partiklene/

http://naturvernforbundet.no/miljovennlig_hverdag/mikroplastkorn-i-vanlige-dagligvarer-article31342-159.html

http://www.dagsavisen.no/innenriks/bitteliten-milj%C3%B8versting-1.350485#

http://www.porten.no/artikler/forbrukar/bitteliten-miljoversting

http://www.beatthemicrobead.org/no/

http://www.opprop.net/forby_mikroplast

 

Mikroplast i klær med syntetisk fiber

Fleeceprodukter lages av resirkulert plast, men er ikke så miljøvennlige som man skulle tro. Hver gang du vasker et plagg laget av syntetisk materiale som fleece, akryl og polyester, løsner mer enn 1900 små plastpartikler og blir med skyllevannet ut i havet. Hvor mye av mikroplasten som når det marine miljøet, avhenger av hvor mye som slipper gjennom avløpsrenseanleggene. Maskinvask av naturmateriale som ull, bomull, hamp og silke skal ikke gi fra seg mikroplast.

IVL Svenska Miljöinstitutet har tatt prøver av avløpsvann før og etter rensingen ved tre norske avløpsrenseanlegg. Anleggene renset mellom 87 og 99 prosent av mikroplastpartiklene. Likevel slapp de ut mellom 3 og 35 millioner plastpartikler per time.

Utslipp av mikroplast fra syntetiske klær, via vaskemaskiner og til avløp i Norge, er på cirka 600 tonn per år.

I tillegg til plastpartiklene i plaggene vil selve plaggene som er laget av syntetisk materiale, fragmenteres til mikroplast på lik linje med andre plastprodukter.

Plastprodukter har en lang levetid i miljøet og nedbrytingstida kan variere fra hundre til flere tusen år. Til sammenlikning vil en bomullsskjorte ha en nedbrytningstid på to til fem måneder i havet og en ullsokk mellom ett og fem år.

I vannet blir plastpartiklene mat for dyreplankton som ikke greier å skille dem fra annen naturlig føde. Plankton inngår i næringskjeden, og det er bekymring for at denne forurensningen også kan skade mennesker som spiser fisk og skalldyr.

Så neste gang du skal på tur: husk å pakke sekken med ullklær!

image.jpeg

Tekst og foto: Kirsti Opstad

Kilder:

http://www.dagsavisen.no/innenriks/bitteliten-milj%C3%B8versting-1.350485

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5490291

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Januar/Kunnskap-om-marin-forsopling-i-Norge-2014/

Bildekk forurenser havet

Bildekk er desidert den største forurensningskilden fra land og et mye større miljøproblem en tidligere antatt. Plastpolymer brukes ikke bare til å produsere plast, men også til  bildekk. Ca 2kg fragmenter slites fra et bildekk i løpet av en 2 års periode, dette bidrar til store mengder mikroplast i havet. Slitasje av bildekk står for cirka 4500 tonn eller nær halvparten av de totale utslippene fra land. Langs danskekysten er det funnet sorte partikler som kan stamme fra bildekk.

Kilder: Miljøstatus.no, Miljødirektoratet: Kunnskap om marin forsøpling, Forskning.no

FullSizeRender

 

Les mer:

http://www.miljostatus.no/tema/avfall/mikroplast/

http://forskning.no/miljo-bil-og-trafikk-forurensning/2015/03/bildekk-er-et-storre-miljoproblem-enn-vi-trodde

http://www.miljodirektoratet.no/no/Publikasjoner/2015/Januar/Kunnskap-om-marin-forsopling-i-Norge-2014/

Foto og tekst: Gyrid Hasaas

 

Bakterie som spiser plastsøppel?

Den største kilden til forsøpling på planeten er plast. Mer enn 220 millioner tonn blir produsert hvert år. Bare 14 % av dette blir resirkulert. (Wedemain).

I følge Science 11.03.2016 har forskere ved Universitetet i Kyoto, Japan, oppdaget en ukjent bakterie som fortærer plast! Forskerteamet har studert og tatt prøver fra et anlegg for resirkulering av plastflasker. Oppdraget var å se om de kunne finne noen mikroorganismer som kunne bryte ned en av de viktigste bestanddelene i plast: Polyethylene terephthalate. (PET). Da fant de en ukjent bakterie : Ideonella sakaiensis 201-F6, som kunne livnære seg på PET.

I forsøket tok det 6 uker å bli kvitt en plastbit på to cm, så det er nok et stykke igjen for å bli kvitt plastberget. Men det er en begynnelse!

Forskerne vil ikke stoppe der, men ønsker å konstruere eller finne andre molekyler som kan hjelpe til å eliminere plasten

plastflasker

Photo: Michal Maňas – Own work, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=19337063

Kilder:

http://www.wedemain.fr/m/Adieu-pollution-au-plastique-Une-bacterie-qui-le-devore-vient-d-etre-decouverte-au-Japon_a1712.html

http://science.sciencemag.org/content/351/6278/1196

Kirsti Opstad